ก.พลังงานเดินหน้าประชาสัมพันธ์ด้านดี "โรงไฟฟ้านิวเคลียร์" ที่เพชรบูรณ์

10 มิ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1011 ครั้ง


	ก.พลังงานเดินหน้าประชาสัมพันธ์ด้านดี "โรงไฟฟ้านิวเคลียร์" ที่เพชรบูรณ์

กระทรวงพลังงานจัดอบรมโครงการ “การสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์” ที่เพชรบูรณ์ มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สื่อสารมวลชน และประชาชน เข้ารับการอบรม 50 คน (ที่มาภาพ: en.wikipedia.org)

10 มิ.ย. 2558 สวท.เพชรบูรณ์ รายงานเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมาว่า ที่ห้องนครบาล โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ “การสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์” มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สื่อสารมวลชน และประชาชน เข้ารับการอบรม 50 คน

นายวชิรวิชญ์ บุญสม ผู้อำนวยการกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจในการจัดหา พัฒนาและบริหารจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานทางเลือกอย่างหนึ่ง มีประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลก ได้นำมาผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและความอยู่ดีกินดีของประชาชน เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับทราบและเข้าใจถึงประสิทธิภาพของพลังงานนิวเคลียร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้พัฒนาทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และจะได้เกิดเครือข่ายในระดับจังหวัด กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ กระทรวงพลังงาน จึงกำหนดจัดอบรม โครงการ “การสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์” ขึ้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์อย่างครบถ้วน ครอบคลุมในทุกประเด็นโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สื่อสารมวลชน และประชาชน 50 คน เข้ารับการอบรม

อนึ่ง จ. เพชรบูรณ์ ถือว่าเป็น 1 ใน 20 จังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับ 9 จังหวัดที่คาดว่าจะมีการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ชัยนาท ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ ชลบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย 20 จังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับ 9 จังหวัดนั้น ได้แก่ ตาก ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ อุทัยธานี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี จันทบุรี เพชรบุรี ระนอง กระบี่ ตรัง พัทลุง พิจิตร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ระยอง ฉะเชิงเทรา และพังงา (อ่านเพิ่มเติม: ก.พลังงาน ลงพื้นที่ 9 จังหวัด คาดเป้าหมายตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์) 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: