เตรียมขอคืนพื้นที่ราชพัสดุ จ.บุรีรัมย์ หลังพบนายทุนและชาวบ้านบุกรุกกว่า 1,600 ไร่

10 เม.ย. 2558 | อ่านแล้ว 805 ครั้ง


	เตรียมขอคืนพื้นที่ราชพัสดุ จ.บุรีรัมย์ หลังพบนายทุนและชาวบ้านบุกรุกกว่า 1,600 ไร่

ทหาร ศูนย์ดำรงธรรมเข้าตรวจสอบเตรียมขอคืนพื้นที่ราชพัสดุ จ.บุรีรัมย์ หลังพบชาวบ้าน กลุ่มนายทุน และนักการเมือง เข้าไปบุกรุกแผ้วถางถือครองทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว โดยการปลูกยางพารา มันสำปะหลัง จำนวน 165 ราย เนื้อที่กว่า 1,600 ไร่ (ที่มาภาพ: สวท.บุรีรัมย์)

10 เม.ย. 2558 สวท.บุรีรัมย์ รายงานว่า พ.ท.ประพนธ์ อาจหาญ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และช่วยเหลือประชาชนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอปะคำ ที่ดินจังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าตรวจสอบที่ดินราชพัสดุ ทะเบียน บร.808 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ เนื้อที่กว่า 1,830 ไร่ เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมา 

โดยพื้นที่นี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา แต่จากการตรวจสอบพบว่าได้มีชาวบ้าน กลุ่มนายทุน และนักการเมือง เข้าไปบุกรุกแผ้วถางถือครองทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว โดยการปลูกยางพารา มันสำปะหลัง จำนวน 165 ราย เนื้อที่กว่า 1,600 ไร่ ซึ่งที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยราชภัฎและเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ได้เข้าไปห้ามปรามไม่ให้เข้าไปบุกรุก แต่ชาวบ้าน และนายทุนก็ไม่ปฏิบัติตาม จนเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้านผู้บุกรุกมาโดยตลอดกว่า 10 ปี โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เรียกผู้ใหญ่บ้านเข้าหารือ พร้อมขอความมือให้ไปประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านในท้องที่ของตัวเองที่เข้าบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุดังกล่าว ได้ทราบและไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม พร้อมทั้งให้ผู้บุกรุกได้เข้ามาเจรจาหาทางออกกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่อย่างถูกต้อง ว่าจะยินยอมให้ชาวบ้านและผู้บุกรุกใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่ เพราะเป็นอำนาจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทั้งนี้ที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่ของราชพัสดุที่กระทรวงการคลัง อนุญาตให้มหาวิทยาลัยราชภัฎใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปบุกรุกถือครองได้ เพราะอาจจะเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย การลงตรวจพื้นที่และประชุมหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายที่เรื้อรังมานานกว่า 10 ปีได้ แต่ทุกฝ่ายต้องอยู่ในถูกต้องและในกรอบของกฎหมายด้วย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: