มติ ครม. แก้ พ.ร.บ.สลากกินแบ่ง มีขายผ่านตู้ออนไลน์

10 มี.ค. 2558 | อ่านแล้ว 765 ครั้ง


	มติ ครม. แก้ พ.ร.บ.สลากกินแบ่ง มีขายผ่านตู้ออนไลน์

10 มี.ค. 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ (กค.) เสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

1. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “สลากกินแบ่งรัฐบาล” และ “กองทุนบริหารจัดการสลาก”
2. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของสำนักงานสลากฯ เพื่อให้ครอบคลุมถึงการออกสลากกินแบ่งเพื่อสาธารณประโยชน์และให้มีการจัดการระบบบริหารสลากและช่องทางการจำหน่าย
3. แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
4. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กำหนดจำนวนรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล เพิ่มเติมการออกระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยกองทุนบริหารจัดการสลาก
5. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้อำนวยการให้สอดคล้องโครงสร้างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
6. แก้ไขเพิ่มเติมสัดส่วนการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสลากกินแบ่ง
7. กำหนดวิธีการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งเพื่อสาธารณประโยชน์
8. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่ได้รับไว้นอกเหนือจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ดอกผล ค่าใช้จ่ายการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานอายุความสิทธิเรียกร้องเงินรางวัล การวางระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี
9. กำหนดมาตรการคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชนมิให้เกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาล

หลังการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้มีการหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลในด้านต่างๆ ซึ่งจะมีการดำเนินการแก้ไข พ.ร.บ.สลากกินแบ่งรัฐบาล ที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งเป็นการแก้ไขในเรื่องของการนำเงินส่งเข้ารัฐ และการจัดตั้งกองทุน ซึ่งหลังจากนั้นหากแก้ไขกฎหมายได้ ก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 6 เดือนในการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้สำเร็จทั้งระบบ

ทั้งนี้รัฐบาลมีแนวคิดที่จะจำหน่ายสลากผ่านตู้อัตโนมัติ ประกอบกับการแก้ไขปัญหาโควตา ซึ่งเชื่อว่าจากโควต้าในรอบล่าสุดจะหมดลงในราวเดือน ส.ค.หรือ ก.ย.นี้แล้ว จะสามารถกระจายโควต้าไปยังหลายส่วนได้มากขึ้น โดยจะมีการจัดสรรใหม่ให้ทั่วถึงมากขึ้น

"คิดว่าภายใน 3 เดือน จะรู้เรื่องกฎหมาย และจะแก้ให้เสร็จใน 6 เดือน ให้เสร็จในทุกวิถีทาง อาจจะขายผ่านตู้ก็ได้ ส่งโควต้าไปต่างจังหวัด หรือขายผ่านร้านสะดวกซื้อ แต่ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมการพนัน แต่จะพยายามลดราคาให้ได้ที่ 80 บาท" นายกรัฐมนตรีกล่าวพร้อมย้ำว่า การจำหน่ายสลากผ่านตู้อัตโนมัติ ให้ไปพิจารณาว่ายังมีคดีความค้างอยู่หรือไม่ และการที่จะขายผ่านตู้อัตโนมัติได้นั้นต้องมีการออกกฎหมายใหม่มารองรับหรือไม่ จึงจะสามารถจำหน่ายได้

 
 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ