เตรียมขยายท่อส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือ-อีสาน

9 ก.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1509 ครั้ง


	เตรียมขยายท่อส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือ-อีสาน

กระทรวงพลังงานเตรียมผลักดันโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อในภาคเหนือเริ่มต้นที่บางปะอิน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มต้นจากจังหวัดสระบุรี (ที่มาภาพประกอบ: thappline.co.th)

8 ก.ย. 2558 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่า พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานและมอบนโยบายด้านพลังงาน ให้กับกรมธุรกิจพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงานได้รายงาน โครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ำมันของประเทศ รองรับการขยายตัวด้านการใช้น้ำมันในภูมิภาคอาเซียน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางพลังงาน

นอกจากนี้ ที่ประชุม กพช. ยังมีมติเห็นชอบให้ผู้ประกอบการรายเดิม หรือผู้ค้าน้ำมัน หรือเอกชนรายอื่น เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลค่าบริการขนส่งน้ำมันทางท่อ เพื่อคุ้มครองผู้ค้าน้ำมันและประชาชน ให้สามารถเข้าถึงและได้รับบริการที่เป็นธรรม

ปัจจุบันการขนส่งน้ำมันทางท่อดำเนินการโดยเอกชน 2 ราย ประกอบด้วย บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (THAPPLINE) โดยท่อน้ำมันส่วนต่อขยายเส้นทางภาคเหนือ เริ่มต้นที่บางปะอิน ส่วนท่อน้ำมันส่วนต่อขยายเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้นจากจังหวัดสระบุรี ซึ่งขณะนี้มีเอกชนหลายรายให้ความสนใจเสนอเป็นผู้พัฒนาโครงการดังกล่าว โดยกรมพัฒนาธุรกิจพลังงาน จะรวบรวมข้อมูลและเสนอกระทรวงพลังงานต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: