เปิดเวทีการมีส่วนร่วมรถไฟรางคู่ 'ขอนแก่น-หนองคาย' 7-8-9 ก.ค. นี้

8 ก.ค. 2558 | อ่านแล้ว 1178 ครั้ง


	เปิดเวทีการมีส่วนร่วมรถไฟรางคู่ 'ขอนแก่น-หนองคาย' 7-8-9 ก.ค. นี้

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง ขอนแก่น-หนองคาย การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการศึกษาระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน สิ้นสุด 15 เมษายน 2559 เปิดเวที ขอนแก่น-อุดร-หนองคาย 7-8-9 ก.ค. นี้ (ที่มาภาพ: เฟซบุ้ค “รถไฟทางคู่ขอนแก่น-หนองคาย”)

8 ก.ค. 2558 สวท.ขอนแก่นรายงานว่าเมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน สิ้นสุด 15 เมษายน 2559

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วง ขอนแก่น-หนองคาย ระยะทางประมาณ 175 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ประมาณ กิโลเมตร 454 (เป็นจุดสิ้นสุดโครงกาก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงจิระ-ขอนแก่น) ห่างจากสถานีรถไฟขอนแก่น 450 ประมาณ 4.2 กิโลเมตร และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่สถานีหนองคาย ลักษณะการออกแบบเป็นการอกแบบก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ทาง เป็นคันทางระดับดินหรือยกระดับ โดยยกเลิกจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับทุกแห่ง จากสถานีสำราญถึงสถานีหนองคาย มีสถานีจำนวน 15 สถานี และที่หยุดรถไฟ 2 แห่ง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินรถไฟ มีความเร็วเฉลี่ย 120-160 กิโลเมตร/ชั่วโมง

การจัดปฐมนิเทศนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำประชาสัมพันธ์โครงการ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอข้อมูลโครงการเกี่ยวกับความจำเป็น วัตถุประสงค์ แนวคิดและวิธีดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน และการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้เข้าร่วมการประชุม โดยจัดขึ้นทั้ง 3 จังหวัด คือ วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่นวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ที่โรงแรมอัศวรรณ จ.หนองคาย ผู้สนใจสมารถติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลการศึกษา และติดตามกิจกรรมการดำเนินงานได้ทาง เฟซบุ้ค “รถไฟทางคู่ขอนแก่น-หนองคาย” https://www.facebook.com/railkhonkaen.nongkhai

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: