เตือนประชาชนถูกหลอกสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ "นสพ.ตำรวจพลเมือง"

8 เม.ย. 2558 | อ่านแล้ว 790 ครั้ง


	เตือนประชาชนถูกหลอกสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ "นสพ.ตำรวจพลเมือง"

สารี อ๋องสมหวัง ประธาน กมธ.ปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สปช. เตือนประชาชนระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลก่อนสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ "โครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง 1 ชีวิต 1 ล้าน" หลังพบประชาชนหลายพื้นที่ถูกหลอกลวงให้ สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย

8 เม.ย. 2558 เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่าน.ส.สารี อ๋องสมหวัง ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แถลงข่าวเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและตรวจสอบการดำเนินการณาปนกิจสงเคราะห์ก่อนตัดสินใจสมัครว่า จากการลงพื้นที่โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่า มีหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมืองออกประกาศรับสมัครสมาชิกโครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิกหนังสือพิมพ์ตำรวจพลเมือง 1 ชีวิต 1 ล้าน ผ่านช่องทางต่างๆ และจัดประชุมสัญจรทั่วประเทศ โดยเสียค่าสมัครคนละ 1,500 - 3,000 บาท แบ่งเป็นค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ 850 บาท ค่าสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พลังเครือข่ายประชาชน คนละ 650 บาท และบางรายชำระเงินถึง 2,500 - 3,000 บาท ซึ่งหลังจากตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า การดำเนินการดังกล่าว ไม่มีการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จากนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ และพบว่ามีการรับสมัครสมาชิกทั่วประเทศกว่า 190,000 ราย ที่  จ.พระนครศรีอยุธยาประมาณ 3,000 ราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 300,000,000 บาท จึงเห็นว่าการกระทำของหนังสือพิมพ์ข้างต้นเป็นการชักชวน ชี้ช่อง ให้ผู้อื่นเข้าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ยังมิได้จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย และโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นเงินหรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 33 และมาตรา 34 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 66 แห่ง พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545ทั้งนี้คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือถึงกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไปหากพบว่าเป็นการกระทำความผิดจริง

น.ส.สารี กล่าว กล่าวเตือนไปยังประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังก่อนตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือสมัครสมาชิกแล้วอ้างสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยให้ตรวจสอบกับหน่วยงานของรัฐหรือนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ซึ่งส่วนกลางสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ