การลงทุนของกองทุนประกันสังคม

7 มี.ค. 2558 | อ่านแล้ว 1571 ครั้ง


อย่างไรก็ดี ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมเน้นลงทุนในแบบ Passive โดยมักจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัทไม่เกิน 3-4% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนมีขนาดใหญ่และเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีเงินลงทุนมากกว่า 1.25 ล้านล้านบาท ในปัจจุบัน หากเห็นว่าสำนักงานประกันสังคม มีโอกาสที่ดีที่จะได้ลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี สามารถพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่มาก (5-10% ของจานวนหุ้นจดทะเบียน) ได้ โดยให้นับเป็น Strategic Investment พร้อมทั้งพิจารณาส่งผู้แทนร่วมเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งการลงทุนแบบ Strategic Investment นี้เป็นแบบแผนปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของกองทุนชั้นนาทั่วไป อาทิ GIC และ Temasek ของสิงคโปร์, EPF ของมาเลเซีย และ CPPIB ของแคนาดา

สรุปผลการบริหารกองทุนประกันสังคม (ณ 30 มิถุนายน 2557)

 

สถานภาพการบริหารเงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน ไตรมาสที่ 4 ณ 31 ธันวาคม 2557

สำนักงานประกันสังคม ได้นำเงินกองทุนเงินทดแทนไปลงทุน ตามกรอบการลงทุนที่คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน และกระทรวงแรงงานให้ความเห็นชอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

 

 

ที่มาและภาพจาก

สำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th)

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ