'เทศบาลหัวหิน' เตรียม 'จัดระเบียบ-ทำทะเบียนประวัติสุนัข' ทุกครัวเรือน

7 ธ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 1110 ครั้ง


	'เทศบาลหัวหิน' เตรียม 'จัดระเบียบ-ทำทะเบียนประวัติสุนัข' ทุกครัวเรือน

เทศบาลเมืองหัวหิน เตรียมจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขทุกครัวเรือน พร้อมจัดระเบียบสุนัขตามท้องถนน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของเมืองหัวหินในการปลอดจากสุนัขจรจัด (ที่มาภาพประกอบ: wikimedia.org)

7 ธ.ค. 2558 สวท.ประจวบคีรีขันธ์ รายงานว่า นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เปิดเผยเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ผ่านมาว่าจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และมีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินขึ้น เมื่อปี 2546 ทำให้ปัจจุบันปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่เบาบางลง รวมทั้งสุนัขได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถเป็นโครงการต้นแบบของพื้นที่อื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนสุนัขที่อยู่ในการดูแลมากถึงกว่า 1,100 ตัว และยังมีสุนัขใหม่เข้ามาในศูนย์อย่างต่อเนื่อง ทางเทศบาลจึงเตรียมจัดระเบียบควบคุมปริมาณสุนัขจรจัด ด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขทุกครัวเรือนเพื่อลดจำนวนสุนัขที่ถูกเจ้าของทอดทิ้งและให้ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุนัข พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดทำถนนปลอดสุนัข นำร่องบนถนนแนบเคหาสน์ และถนนดำเนินเกษม ก่อนขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่เมืองหัวหินทั้งหมด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้กับเมืองหัวหินซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และที่สำคัญคือการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ในการป้องกันไม่ให้ถูกสุนัขจรจัดกัดซึ่งอาจนำมาซึ่งโรคพิษสุนัขบ้า

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: