สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงพื้นที่ จ.พังงา ประชาสัมพันธ์พลังงานนิวเคลียร์

7 ก.ค. 2558 | อ่านแล้ว 1084 ครั้ง


	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงพื้นที่ จ.พังงา ประชาสัมพันธ์พลังงานนิวเคลียร์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงพื้นที่จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานิวเคลียร์ เน้นกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

7 ก.ค. 2558 สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา รายงานเมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่ผ่านมาว่าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ณ โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยนายทินกร มุสิกวัตร ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานการเปิดกิจกรรม และมีคณะครู อาจารย์ นักเรียนเข้าร่วมกว่า 500 คน

นางสิริวรรณ เรืองรอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศต่างๆ ในทุกภูมิภาคทั่วโลกได้หันมาสนใจและใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูกันอย่างแพร่หลาย ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการนำพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การแพทย์ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 50 ปี โดยมีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความปลอดภัยการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องออกใบอนุญาต นำเข้า ส่งออก หรือ ครอบครองวัสดุกัมมันตรังสีในราชอาณาจักรไทย และเป็นหน่วยขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับพลังงานปรมาณูอย่างกว้างขวาง รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆภายในประเทศไทยให้เป็นที่แพร่หลายอีกด้วย

กิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานปรมาณู รวมทั้งการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีที่ถูกต้อง ซึ่งครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดพังงา ทั้งหมด 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาและโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะดำเนินจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: