ส่องงบฯ รักษาพยาบาลเหมาจ่ายรายหัวปี 59 เพิ่มจากเดิมร้อยละ 6

6 พ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1127 ครั้ง


	ส่องงบฯ รักษาพยาบาลเหมาจ่ายรายหัวปี 59 เพิ่มจากเดิมร้อยละ 6

ส่องงบประมาณประกันสุขภาพ ปี 59 เหมาจ่ายรายหัวคนละ 3,028.94 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 6 จากเดิม 2,895.09 บาท (ขอบคุณภาพจาก chitkung.wordpress และ hfocus)

6 ต.ค.58 เว็บไซต์ hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพรายงานว่า ในปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจัดงบเหมารายหัว 3,028.94 บาทต่อประชากร จากประชากรทั้งหมด 48.7 ล้านคน รวมเป็นเงิน 147,772 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 กว่าร้อยละ 6 ในจำนวนนี้เป็นเงินเดือนภาครัฐขั้นปกติ 40,143 ล้านบาท คงเป็นเงินกองทุน 107,629 ล้านบาท ที่จะให้บริการประชาชน 48.7 ล้านคน ซึ่งงบเหมาจ่ายรายหัวแบ่งเป็น 9 รายการ ได้แก่

1.ผู้ป่วยนอก 1,103.92 บาท

2.ผู้ป่วยใน 1,060.14 บาท

3.กรณีเฉพาะ 305.29 บาท

4.สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค 398.60 บาท

5.ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 16.13 บาท

6.แพทย์แผนไทย 10.77 บาท

7.บริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 128.69 บาท

8.เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 กันไว้จำนวน 5.40 บาท

9.ส่วนเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาความชัดเจน ถ้าให้สามารถจ่ายจากเงินกองทุนได้ จะใช้งบประมาณ 0.10 บาทต่อหัว หรือ 4.87 ล้านบาท โดยเงินรายการนี้รวมไว้ในรายการผู้ป่วยในทั่วไปไว้ก่อน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ