ครม. เห็นชอบ พรบ.อาหารทารก-เด็กเล็ก หนุนนมแม่ ลดการตลาดนมผง

5 ธ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 739 ครั้ง


	ครม. เห็นชอบ พรบ.อาหารทารก-เด็กเล็ก หนุนนมแม่ ลดการตลาดนมผง

ยูนิเซฟประเทศไทยแถลงการณ์แสดงความยินดี ต่อกรณี ร่าง พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก ได้รับการลงมติเห็นชอบจาก ครม. (ขอบคุณภาพจาก food.ndtv)

5 ธ.ค.58 เว็บไซต์วอยซ์ทีวีรายงานเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ผ่านมว่า พิชัย ราชภัณฑารี ตัวแทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย แถลงการณ์แสดงความยินดี กรณีพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการลงมติผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยการเห็นชอบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการส่งเสริมให้เด็กทุกคนในประเทศไทยได้รับการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุดดังที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อีกทั้งทั้งยังถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญจากความพยายามนานนับทศวรรษ ที่จะนำหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มาใช้แก้ไขปัญหาการส่งเสริมการตลาดนมผงสำหรับทารกในประเทศไทย

ดังนั้นกฎหมายดังกล่าวจะเป็นเครื่องมืออันมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้แน่ใจว่าแม่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนตัดสินใจเลือก วิธีให้นมลูก ด้านยูนิเซฟจึงหวังว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะผ่านขั้นตอนเป็นกฎหมายในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไป

ทั้งนี้ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกได้ชี้ให้เห็นว่า การให้นมแม่เป็นวิธีที่ดีและคุ้มค่าที่สุดในการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตแข็งแรงมีสุขภาพดี แต่กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของนมผงกับขัดขวางการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาจทำให้เด็กไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นสำหรับช่วงแรกของชีวิต ซึ่งในประเทศไทยมีตัวอย่างการละเมิดหลักเกณฑ์สากลฯ มากมาย เช่น การแจกตัวอย่างนมผงให้แก่แม่และครอบครัว การใช้สถานบริการสาธารณสุขเป็นที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และการกล่าวอ้างเกินจริงเกี่ยวกับผลด้านโภชนาการและสุขภาพ เป็นผลทำให้พ่อแม่เข้าใจผิดว่านมผงนั้นดีเทียบเท่านมแม่

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: