ครม. ให้ กฟภ.กู้เงินขยายโครงข่ายไฟฟ้าชนบท

4 ก.พ. 2558 | อ่านแล้ว 866 ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้ 1. อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) วงเงินลงทุนทั้งสิ้นรวม 1,215 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ในประเทศ จำนวน 910 ล้านบาท และเงินรายได้ กฟภ. จำนวน 305 ล้านบาท และ 2. เห็นชอบให้ กฟภ. กู้เงินในประเทศ ภายในกรอบวงเงิน จำนวน 910 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินลงทุนของโครงการดังกล่าว โดย กฟภ. จะทยอยดำเนินการกู้เงินตามความจำเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า กฟภ. ได้จัดทำโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าครัวเรือนที่ห่างไกล ภายใต้ชื่อโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) Remote Rural Household Electrification Project (RHEP)  โดย กฟภ. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ  พ.ศ. 2556 – 2560   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายเขตให้ครัวเรือนที่ห่างไกล ได้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือนตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับพื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. (74 จังหวัด) ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนราษฎรที่ห่างไกลจำนวนประมาณ 11,600 ครัวเรือน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: