ปี 2557 หลังทหารยึดอำนาจ สนช. ผ่านกฎหมายไปแล้ว 49 ฉบับ

4 ม.ค. 2558 | อ่านแล้ว 563 ครั้ง

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 58 ที่ผ่านมานายพรเพชร วิชิตชลชัย กล่าวสรุปการทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ในช่วงปีที่ผ่านว่า สนช.ได้พิจารณากฎหมายที่ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน 1 ฉบับ  รวมไปถึงร่างพระราชบัญญัติทั่วไปที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้เสนอมา จำนวน 21 ฉบับ และคณะรัฐมนตรีเสนอมาจำนวน 49 ฉบับ รวมทั้งหมด 71 ฉบับ ทั้งนี้ สนช. ได้พิจารณาผ่านวาระ 3 เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว 49 ฉบับ ส่วนอีก 33 ฉบับ ที่เหลือรอการประกาศใช้ และมีบางฉบับยังอยู่ในกระบวนการที่ยังไม่ผ่านวาระแรก

ประธาน สนช. กล่าวด้วยว่า ตลอดการทำงานที่ผ่านมา สนช.ได้ทำงานประสานงานกันเป็นอย่างดี ดังนั้นผลงานที่ สนช. ผ่านมานั้นได้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ยืนยันว่า สนช. พิจารณากฎหมายด้วยความรอบคอบ ถึงแม้จะมีกฎหมายจำนวนมากและมีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และถูกต้องเป็นธรรม สำหรับงานด้านการพิจารณาการบริหารราชการแผ่นดินนั้น ได้ตั้งคณะกรรมาธิการด้านต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเน้นไปที่กระบวนการปฏิรูปตามโรดแมปที่ คสช. วางไว้ ส่วนผลงานตามกรอบรัฐธรรมนูญและการมีส่วนร่วมการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร สนช. ได้ส่งสมาชิกเข้าไปมีส่วนร่วมในการยกร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาการยกร่างรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ สนช. ยังได้ทำหน้าที่สรรหาแต่งตั้ง และให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆ ซึ่ง สนช. ใช้อำนาจของวุฒิสภาดำเนินการตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้

ต่อข้อถามถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการทำงานของ สนช. นั้น ประธาน สนช. กล่าวว่า ถ้าประเมินการปฏิบัติงานในเรื่องการออกกฎหมายของ สนช.จากสังคมนั้น ก็จะเห็นได้ว่า กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของ สนช. ประชาชนให้การตอบรับเพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นภาพรวมที่ปรากฏขึ้นถือว่า สนช. ได้แก้ไขสิ่งที่ค้างมาและนำมาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ส่วนในปี 2558 นั้น สนช. มีแนวคิดที่จะเสนอกฎหมายที่ สนช. จะดำเนินการเอง อาทิ การส่งเสริมกิจการฮัจญ์ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองสตรีและเด็ก

สุดท้าย ประธาน สนช. ได้กล่าวถึงเรื่องของการสิ้นสมาชิกภาพของ สนช. ที่ขาดการประชุม เกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุม ของ สนช. จากการตรวจสอบที่ผ่านมา โดยกล่าวว่า การเข้าประชุมร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการพิจารณาในเรื่องกฎหมายต่างๆ สมาชิกจะต้องอยู่ประชุมพิจารณาร่วมกัน จึงเป็นที่มาของการนับองค์ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติในการร่างกฎหมาย เพื่อให้เกิดความชอบธรรมในกฎหมายที่มีการตราขึ้น ส่วนเรื่องของการลาประชุมนั้น ส่วนใหญ่ลาเพราะติดภารกิจสำคัญและตนได้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและให้สมาชิกเข้าชี้แจงเหตุผลของการลา จึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีผลกระทบกับการพิจารณาร่างกฎหมายแต่อย่างใด

 

สรุปความเคลื่อนไหว สนช.-สปช. รอบสัปดาห์ (27 ธ.ค. – 2 ..)

27 ธ.ค. 57

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่พบปะประชาชน 27 - 29 ธันวาคมนี้ ที่จ.มุกดาหาร และจงบึงกาฬ เพื่อรับฟังปัญหาในพื้นที่และฟังความเห็นประกอบยกร่างรัฐธรรมนูญ

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เผย รัฐบาลเตรียมคืนอำนาจผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น คาดมีผล มกราคม58 พร้อมฝากทุกฝ่ายเข้าใจนายกฯ หันมาร่วมมือปฏิรูปประเทศ

28 ธ.ค. 57

สนช. พบประชาชน วันที่สอง ที่จ. มุกดาหาร หารือเรื่องพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบที่ดินแพงเป็นเงื่อนไขจำกัดนักลงทุน เสนอวางผังเมืองจัดโซนนิ่งแยกเขตที่อยู่อาศัยกับเขตอุตสาหกรรม แก้ปัญหาเก็งกำไรที่ดิน

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง มองรัฐธรรมนูญใหม่ต้องทำประชามติ ย้ำที่มานายกฯ คนนอกเป็นเพียงข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อยุติ ชี้ ส. ว. ต้องมาจากเลือกตั้งและสรรหา

29 ธ.ค. 57

ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็น ประธานเปิดโครงการ “ข่มดวงก่อนออกเดินทาง” ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะที่ กรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข ระบุ โครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายสร้างความปลอดภัยทางถนนของรัฐบาล

สนช. พบประชาชน วันที่สาม ณ จ. บึงกาฬ ติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 และการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ด้านรองประธาน สนช.แนะผู้ว่าฯ บึงกาฬ เร่งผลักดันโครงการ ภายใต้การบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง

ประธาน สนช. มอบเงินบริจาคของ สนช. กว่า 6 แสนบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้ พร้อมแจงมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไม่ได้มีไว้เพื่อปิดกั้นสื่อ แต่เป็นการให้อำนาจหัวหน้า คสช. ไว้แก้ปัญหากรณีกฎหมายปกติแก้ไม่ได้

ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีมติเห็นชอบรายงานพื้นที่อนุรักษ์ในทะเลอันดามันเป็นเขตมรดกโลกด้วยคะแนนเสียง 187 : 10 เสียง  งดออกเสียง 11 เสียง หวังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และยกระดับการท่องเที่ยว ด้าน กมธ.ยืนยัน การผลักดันอันดามันเป็นมรดกโลกไม่กระทบต่อวิถีชาวบ้านในพื้นที่

คณะผู้แถลงข่าว สปช. เผย ปี 58 สปช. เน้นงานปฏิรูปให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ชี้อีกไม่เกิน 3 เดือนข้างอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตำรวจ พร้อมระบุการประชุม สปช. 5-6 ม.ค. 58 เตรียมพิจารณาเรื่องการปฏิรูปแบบเร็วหลายเรื่อง

30 ธ.ค. 57

คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลังสภาปฏิรูปแห่งชาติ  เสนอปฏิรูปรัฐวิสาหกิจทบทวนบทบาทของรัฐในการประกอบธุรกิจแนะ  กำหนดราคาตามกลไกตลาดเพื่อกระจายสินค้าและบริการในราคายุติธรรม เน้นช่วยเหลือผู้บริโภค

ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระบุ ภาพรวมการทำงาน สปช.เป็นที่น่าพอใจ พร้อมเผย ทิศทางการทำงานปี 58 เน้นปฏิรูปโครงสร้างใหญ่ของประเทศ และให้ประชาชนมีส่วนร่วม  พร้อมเห็นควรตั้งองค์กรสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ กำกับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  นักการเมือง แก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น

31 ธ.ค. 57

ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ สรุปผลงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติในภาพรวม2 เดือน ทำงานในระดับที่น่าพอใจ ยอมรับเสียเวลาตั้งตัวไปบ้าง แต่ปี 58 นี้จะเดินหน้าทำงานให้เร็วขึ้นโดยเฉพาะประเด็นปฏิรูปประเทศ

1 ม.ค. 58

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง หวังให้การปฏิรูปประเทศประสบความสำเร็จ พร้อมเชิญชวนประชาชนส่งแรงใจให้การปฏิรูปประเทศประสบความสำเร็จ ขณะที่รองประธาน สนช. คนที่สอง ขอให้ประชาชนน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ 

2 ม.ค. 58

ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เชิญชวนประชาชนชาวไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ ถวายพระพรแด่ในหลวง-พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พร้อมเผย สปช. จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้ดีขึ้น เป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชื่อทิศทางการเมืองปี 2558 เข้าสู่การปฏิรูปตามโร๊ดแมปของ คสช. ยืนยันไม่มีการสืบทอดอำนาจทางการเมือง ขณะเตรียมเดินหน้าพิจารณาถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมกราคม ปี 2558 นี้

ประธาน สนช. เผย ช่วงปีที่ผ่านมา สนช. ผ่านกฎหมายสำคัญ 49 ฉบับ ยืนยันพิจารณาอย่างรอบคอบ เชื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแน่นอน พร้อมเผยการประชุมที่ผ่านมาสั่งการตรวจสอบการขาดประชุมเคร่งครัด ชี้ยังไม่มีสมาชิก สนช. ขาดประชุมจนสิ้นสมาชิกภาพ

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ