"บางจาก" ทุ่ม 2 หมื่นล้านลงทุนร่วมต่างชาติ หลังกองทุน "ประกันสังคม-วายุภักษ์" ซื้อหุ้น

4 มิ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 2237 ครั้ง


	"บางจาก" ทุ่ม 2 หมื่นล้านลงทุนร่วมต่างชาติ หลังกองทุน "ประกันสังคม-วายุภักษ์" ซื้อหุ้น

บริษัท บางจากเตรียมเงิน 20,000 ล้านบาท ร่วมลงทุนธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกับต่างชาติ คาดจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ส่วนการเปิดสัมปทานรอบ 21 หากรัฐบาลมีความชัดเจนจะเข้าร่วมประมูลทันที โดยก่อนหน้านี้ ปตท. พึ่งขายหุ้นบางจาก 27.2% ให้วายุภักษ์-ประกันสังคม 

4 มิ.ย. 2558 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่านายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ที่ผ่านมาถึงการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมว่าบริษัทบางจากเตรียมวงเงินเกือบ 20,000 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในธุรกิจอีแอนพี โดยเข้าไปถือหุ้นบริษัท Nido Petroleum Limited หรือ นิโด้ เจ้าของแหล่งสัมปทาน Galoc มีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบประมาณ 7,000 บาร์เรลต่อวัน มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 55 หรือประมาณ 4,000 บาเร์เรลต่อวัน และอยู่ระหว่างการวางแผนขุดเจาะเพิ่มปริมาณสำรอง นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแหล่ง Wets Linapacan ในประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงแหล่งสัมปทานสำรวจที่มีศักยภาพอื่น ทั้งในฟิลิปินส์และอินโดนิเซีย คาดว่าการเข้าร่วมทุนครั้งนี้ บางจากจะมีรายได้ก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 20-25 และคาดว่าในอนาคตนิโด้จะสามารถผลิตและสำรวจน้ำมันให้บริษัทบางจากได้โดยตรง

ส่วนการเปิดสัมปทานรอบ 21 ในประเทศไทย อยู่ระหว่างรอนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาล ซึ่งบางจากได้เตรียมพร้อมทั้งทีมงานและบุคคลากรแล้ว หากมีความชัดเจน จะเข้าร่วมยื่นประมูลทันที ส่วนการเข้าไปลงทุนในธุรกิจลิเธียมที่สหรัฐอเมริกา นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า บางจากถือหุ้นใน Western Lithium (WLC) ได้ลงทุนแล้ว 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งการลงทุน 2 ระยะ ระยะแรกวงเงินลงทุน 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และระยะที่ 2 อีก 3.5 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากปัจจุบันความต้องการใช้ลิเธียมเติบโตค่อนข้างมาก อีกทั้งในอนาคตแบตเตอร์รี่จะเป็นพลังงานขับเคลื่อนได้ดี

อนึ่งเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมานายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ปตท.ได้ขายหุ้นบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่ ปตท. ถืออยู่ทั้งหมด 374,748,571 หุ้น ให้กับกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง และสำนักงานประกันสังคมแล้ว ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นการซื้อขายรายการบิ๊กล็อตผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ซื้อหุ้นบางจากฯ จำนวน 210,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ15.25 ของจำนวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดของบางจากฯ ในราคาหุ้นละ 36 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,560,000,000 บาท      

2. สำนักงานประกันสังคม ซื้อหุ้น บางจากฯ จำนวน 164,748,571 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 11.96 ของจำนวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดของบางจากฯ ในราคาหุ้นละ 36 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,930,948,556 บาท 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ