เผยเกษตรกร 1,637,562 ราย เป็นหนี้ 388,361 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 237,158 บาท

3 ส.ค. 2558 | อ่านแล้ว 1151 ครั้ง


	เผยเกษตรกร 1,637,562 ราย เป็นหนี้ 388,361 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 237,158 บาท

เผยข้อมูลเกษตรกรทั่วประเทศเป็นหนี้จำนวน 1,637,562 ราย มูลหนี้ประมาณ 388,361 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 237,158 บาท ขึ้นทะเบียนกับแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกับธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) แล้ว 105,421 ราย มูลค่าหนี้รวม 11,074 ล้านบาท (ที่มาภาพประกอบ: landactionthai.org)

3 ส.ค. 2558 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่าพลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 ส.ค. ว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แสดงความเป็นห่วงเกษตรกร หลังรับทราบมีเกษตรกรทั่วประเทศเป็นหนี้จำนวน 1,637,562 ราย มูลหนี้ประมาณ 388,361 ล้านบาท เฉลี่ยรายละ 237,158 บาท ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้เกษตรกรบางส่วนต้องสูญเสียที่ดินทำกิน โดยนายกรัฐมนตรี กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงาน และจำแนกสถานภาพและความจำเป็นของลูกหนี้แต่ละรายอย่างละเอียด เพื่อให้การช่วยเหลือได้ตรงจุด รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงิน การใช้จ่าย และเก็บออม ให้เหมาะสมแก่สถานภาพของแต่ละครอบครัว เพื่อให้หลุดพ้นจากวงจรการเป็นหนี้ หรือ อย่างน้อยให้บริหารหนี้ได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม อาทิ โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพ การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ การพัฒนาชุมชนต้นแบบให้สามารถบริหารจัดการการผลิตได้เองในชุมชน รวมถึงการขึ้นทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กับธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรขอขึ้นทะเบียนแล้ว 105,421 ราย มูลค่าหนี้รวม 11,074 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ยังได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และรับขึ้นทะเบียนผู้เป็นหนี้สินนอกระบบเช่นกันและมีผู้มาขอขึ้นทะเบียนแล้ว 4,450 ราย มูลค่าหนี้รวม 542.41 ล้านบาท

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: