กรมพินิจเตรียมจัดโปรแกรม "ช็อคเทอราปี้" เยียวยา "เด็กแว้น" 

3 มิ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1059 ครั้ง


	กรมพินิจเตรียมจัดโปรแกรม "ช็อคเทอราปี้" เยียวยา "เด็กแว้น" 

อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระบุ ควบคุมเด็กแว้นท์ที่บ้านเมตตาและบ้านปราณี จัดโปรแกรมช็อคเทอราปี้ให้เด็กสำนึก และมีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา (ที่มาภาพ: thainews.prd.go.th)

3 มิ.ย. 2558 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่านายวีระยุทธ สุขเจริญ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ผ่านมาถึงกรณีเจ้าหน้าที่จับกุมเยาวชนที่ออกมารวมตัวแข่งรถจักรยานยนต์บนถนนราชพฤกษ์ 437 คน พร้อมรถจักรยานยนต์กว่า 200 คัน ว่ามีเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ 107 คน เป็นชาย 106 คน เป็นหญิง 1 คน ส่วนที่เหลือเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี และเกิน 18 ปี ซึ่งไม่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ เยาวชนชายอยู่ในความควบคุมของศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา ส่วนเยาวชนหญิงอยู่ในความควบคุมของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี ทั้งนี้ กรมพินิจฯ จะจัดโปรแกรมช็อค เทอราปี้ ให้เยาวชนเกิดความสำนึกว่า สิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จากนั้นจะมีนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา มีการทำประวัติ รวมถึงจะมีการประชุมแก้ไขฟื้นฟูจากคณะกรรมการสหวิชาชีพ

อธิบดีกรมพินิจฯ ยังกล่าวว่าเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมของกรมพินิจฯ แบ่งเป็น 4 ประเภท โดยมีเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เยาวชนกลุ่มเด็กแว้นท์ เยาวชนที่มีพฤติกรรมเกเร อันธพาล และเด็กบ้านซึ่งเป็นเด็กติดเกมส์และชอบเที่ยว โดยจะบำบัดตามโปรแกรมที่แบ่งประเภทไว้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: