ธ.ก.ส.เตรียมขยายประกันพืชผลการเกษตร หวังถึง 10 ล้านไร่ในอนาคต

2 ก.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1100 ครั้ง


	ธ.ก.ส.เตรียมขยายประกันพืชผลการเกษตร หวังถึง 10 ล้านไร่ในอนาคต

ธ.ก.ส.เตรียมขยายประกันพืชผลการเกษตร ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจทั้งข้าวโพดและมันสำปะหลังเนื้อที่เอาประกันภัย 10 ล้านไร่ จากปัจจุบันมีมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันภัยนาข้าว 92,031 ราย พื้นที่ 1.511 ล้านไร่ หวังลดค่าเบี้ยประกันถูกลง (ที่มาภาพข่าว: สำนักข่าวไทย)

2 ก.ย. 2558 สำนักข่าวไทย รายงานนายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมาว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีมาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เป็นโครงการนำร่อง  ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558  มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันภัยนาข้าว จำนวน 92,031 ราย รวมเนื้อที่เอาประกันภัยจำนวน 1.511 ล้านไร่ ซึ่งธ.ก.ส.กำลังดำเนินโครงการเพื่อขยายการทำประกันภัยพืชผลให้ครอบคลุมข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยจะมีการขยายเนื้อที่เอาประกันเป็น 5 ล้านไร่ และ10ล้านไร่ในอนาคต ครอบคลุมจำนวนเกษตรกรมากขึ้น  ซึ่งหากดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จะทำให้อัตราการจ่ายเบี้ยประกันภัยพืชผลการเกษตรลดลง และช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารความเสี่ยงด้านการผลิตได้

นายลักษณ์ กล่าวว่าปัจจุบันรูปแบบการการดำเนินการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรเป็นลักษณะการร่วมดำเนินการระหว่างรัฐและเอกชน หรือ พีพีพี ซึ่งถือเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้รูปแบบการประกันภัยพืชผลมีความยั่งยืน วันนี้ ธ.ก.ส.จึงได้จัดเสวนาวิชาการเรื่อง “ประกันภัยพืชผลอย่างไรให้ยั่งยืน” โดยระดมความคิดเห็นจากทั้งนักวิชาการและภาครัฐ เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงให้การประกันภัยพืชผลให้มีความเหมาะสมกับเกษตรกรไทย

ด้านายลวรณ แสงสนิท ที่ปรึกษาการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ยอมรับว่า เรื่องประกันภัยพืชผลการเกษตรเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งบริษัทประกันภัยในประเทศไทยยังไม่ตอบรับ จึงจำเป็นจะต้องมีบริษัทรับประกันภัยต่อ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ประกันภัยพืชผลทางการเกษตรประสบความสำเร็จ ซึ่งหากจำนวนเกษตรเข้าร่วมโครงการมากขึ้นก็จะยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อในการเข้าร่วมโครงการมากขึ้น

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: