ชลประทานเชียงใหม่หวั่นวิกฤตน้ำ พบน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเหลือประมาณร้อยละ 20

2 พ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 987 ครั้ง


	ชลประทานเชียงใหม่หวั่นวิกฤตน้ำ พบน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเหลือประมาณร้อยละ 20

ชลประทานเชียงใหม่สรุปปริมาณน้ำในเขื่องและอ่างเก็บน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ พบเขื่อนแม่งัดและเขื่อนแม่กวงเหลือน้ำร้อยละ 25 ส่วนอ่างเก็บน้ำ 12 แห่งมีปริมาณน้ำเหลือรวมกันแล้วเพียงร้อยละ 21.47 เท่านั้น หวั่นเกิดวิกฤตการใช้น้ำทางการเกษตร เตือนเกษตรกรเชียงใหม่ติดตามการประกาศต่างในช่วงเข้าสู่ฤดูทำนาและทำการเกษตรต่าง ๆ ในการใช้น้ำเพาะปลูก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและนาข้าว (ที่มาภาพ: kromchol.rid.go.th)

2 พ.ค. 2558 สทท.เชียงใหม่ รายงานว่านายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้สรุปปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาทั้งหมด 2 เขื่อนใหญ่ โดยแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำ 101 ล้าน ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 38.47 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา 34 ล้าน ลูกบาศเมตร ร้อยละ 13.28

หากเปรียบเทียบปี 2557 ช่วงเดียวกันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อนแม่กวงอดุมธารา จะเห็นปีนี้มีความแห้งแล้งของปริมาณน้ำในเขื่อนลดปริมาณลงไปมาก ปริมาณน้ำรวมกันของ 2 เขื่อน 136 ล้านลูกบาศเมตร คิดเป็นร้อยละ 25 (ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เมื่อปี 2557 มีปริมาณน้ำรวมกันของ 2 เขื่อนอยู่ที่ 213 ล้าน ลูกบาศเมตร) ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 12 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำเหลือรวมกันแล้วเพียง 18.604 ล้านลูกบาศเมตร คิดเป็นร้อยละ 21.47 เท่านั้น

อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าจะมีน้ำพอสำหรับใช้ด้านการเกษตรเพียงระยะสั้น โดยเฉพาะช่วงเข้าทำนาก็จะเพียงเฉพาะเตรียมแปลงตกกล้า หากปริมาณน้ำเหลือต่ำกว่านี้คงได้รับผลกระทบอยู่บ้าง บางพื้นที่คงต้องรอในเดือนพฤษภาคมนี้ให้มีฝนตกลงมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อรักษาต้นทุนน้ำเดิมคงไว้ไปจนถึงเข้าฤดูฝน ทั้งนี้ฝากถึงเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีการติดตามการประกาศต่างในช่วงเข้าสู่ฤดูทำนาและทำการเกษตรต่าง ๆ ในการใช้น้ำเพาะปลูก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรและนาข้าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: