ความจริงของรายจ่ายการศึกษาไทย

1 พ.ย. 2558 | อ่านแล้ว 1127 ครั้ง


ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยใช้งบประมาณด้านการศึกษาสูงมากเพียงใดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่สูงมากนี้หมดไปกับอะไรบ้าง  สะท้อนประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาไทยได้ในระดับหนึ่ง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: