รัฐแจกที่ดินนำร่องเขตป่าสงวนขุนแม่ทา 5 พันไร่ มี.ค. นี้

1 มี.ค. 2558 | อ่านแล้ว 2706 ครั้ง

รัฐบาลเตรียมแจกที่ดินทำกินรูปแบบสหกรณ์นำร่องพื้นที่แรกในชุมชนบ้านแม่ทา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 5,218 ไร่ รวม 2,000 ครอบครัว ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทาภายในเดือนมีนาคม 2558 นี้ (ที่มาภาพ: onep.go.th)

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2558 ที่ผ่านมาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่าพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการแจกที่ดินทำกินคนจนของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ว่าผลตรวจสอบพื้นที่นำร่อง 6 พื้นที่ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครพนม มุกดาหาร และชุมพร มีจำนวน 4,685 ไร่ ได้ส่งข้อมูลพื้นที่และรายชื่อประชาชนที่ครอบครองที่ดินให้อนุกรรมการจัดที่ดินและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ซึ่งพื้นที่แรกที่มีความพร้อมแจกที่ดินทำกิน คือ ชุมชนบ้านแม่ทา ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่จำนวน 5,218 ไร่ รวม 2,000 ครอบครัว ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทาภายในเดือนมีนาคมนี้ โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จะมอบที่ดินทำกินรูปแบบสหกรณ์ในพื้นที่นำร่องเป็นแห่งแรก ขณะที่พื้นที่อื่นๆ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเชิงพื้นที่และปัญหาอุปสรรค ก่อนสรุปความชัดเจนอีกครั้งในเดือนเมษายนนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้รับรายงานมีการแอบอ้างชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปอ้างกับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก เพื่อเรียกเก็บเงินรายละ 3,000 บาท แลกกับการลงชื่อและสำเนาบัตรประชาชนจะสามารถได้รับที่ดินทำกินนั้น ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง โดยได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดของทั้ง 2 จังหวัดช่วยกันประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับมิจฉาชีพกลุ่มนี้แล้ว รวมทั้งเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจนว่านโยบายแจกที่ดินทำกินของรัฐบาลไม่ใช่การแจกเอกสารสิทธิ์ให้ถือครอง

อนึ่งก่อนหน้านี้แหล่งข่าวจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้ออกมาระบุกับสื่อมวลชนว่านอกจากพื้นที่ที่ได้อนุมัตินำร่อง 4 จังหวัดแล้ว ยังมีพื้นที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จำนวน 4 พื้นที่ 4 จังหวัดรวม 4.68 พันไร่ ได้แก่ จังหวัดชุมพร (พื้นที่ ส.ป.ก. ตำบลหงษ์เจริญ) ประมาณ 1.03 พันไร่ รองรับการจัดที่ดิน 150 ราย จังหวัดอุทัยธานี (พื้นที่ ส.ป.ก. ป่าห้วยระบำ ตำบลลานสัก) จำนวน 2.37 พันไร่ รองรับการจัดที่ดินได้เฉลี่ย 494 ราย จังหวัดกาฬสินธุ์ (พื้นที่ ส.ป.ก.ตำบลนาจำปา) จำนวน 749 ไร่ รองรับการจัดที่ดินประมาณ 135 ราย และจังหวัดนครราชสีมา (พื้นที่ ส.ป.ก.ที่ดินเอกชน ตำบลครบุรี) จำนวน 527 ไร่ รองรับการจัดที่ดินประมาณ 90 ราย รวมทั้งหมด 4.68 พันไร่

ทั้งนี้ในการจัดที่ดินพื้นที่ ส.ป.ก.นั้นจะพิจารณาสภาพพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่ละชนิดการจัดทำเส้นทางคมนาคม ให้มีถนนรอบพื้นที่เพื่อให้เข้าถึงทุกแปลง สร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน และวางระบบน้ำให้ทั่วถึงทุกแปลง หรือบางแห่งต้องจัดสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนให้ใช้ หรือถ้าบางแห่งพิจารณาแล้วอาจจะต้องให้เลี้ยงปศุสัตว์เสริมด้วย ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ดินของชาวบ้านได้อย่างยั่งยืน

โดยการจำแนกพื้นที่ที่นำมาจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน จำแนกพื้นที่เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 (สีเขียว) ที่ดินว่างเปล่า สามารถนำมาจัดได้ทันที มีพื้นที่รวม 5 พันไร่เศษ ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จำนวน 318 ไร่ และของ ส.ป.ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4.68 พันไร่

กลุ่มที่ 2 (สีเหลือง) ที่ดินที่มีผู้ครอบครอง มีพื้นที่รวม 9.54 แสนไร่ มีผู้ยากไร้ถือครองที่ดิน 1.05 แสนราย แบ่งเป็นพื้นที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9.35 แสนไร่ จำนวนผู้ยากไร้ จำนวน 1.05 แสนราย และในส่วนพื้นที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงแห่งชาติ จำนวน 1.74 หมื่นไร่

กลุ่มที่ 3 (สีแดง) ( ที่ดินที่ต้องพิจารณาด้านกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ) พื้นที่นี้ อาทิ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีพื้นที่บุกรุก จำนวน 1.64 แสนไร่ และพื้นที่โต้แย้งสิทธิ์ จำนวน 1.4 ล้านไร่ พื้นที่กรมพัฒนาที่ดิน มีที่ตกสำรวจการจำแนกประเภทที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 5.31 ล้านไร่ และกรมที่ดิน พื้นที่ถูกบุกรุก 1.02 ล้านไร่ เป็นต้น

 

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: