บตท. เตรียมออกสินเชื่อดูแลคนโสดสูงวัย

1 ธ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 827 ครั้ง


	บตท. เตรียมออกสินเชื่อดูแลคนโสดสูงวัย

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เตรียมเสนอแก้ไขกฏหมาย ออกสินเชื่อดูแลคนโสดสูงวัย ผู้ไม่มีลูกหลานดูแล ใช้บ้านค้ำรับเงินรายเดือน (ที่มาภาพประกอบ: thefriend.org)

1 ธ.ค. 2558 สำนักข่าวไทยรายงานว่า นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) กล่าวว่า แผนดำเนินงาน ในปี 59 บตท. เตรียมเสนอให้กระทรวงการคลังแก้ไขกฎหมาย เปิดทางให้ บตท. ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนกิจการสังคม อาทิ การค้ำประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Guarantee) สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) เพื่อช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย เพราะกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ครอบครัวที่ไม่มีบุตร และคนโสดในสังคมมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อไม่มีลูกหลานที่ต้องการให้เป็นมรดก สามารถของสินเชื่อ สำหรับผู้สูงอายุ ด้วยการใช้บ้านที่มีอยู่ค้ำประกัน โดย บตท.จะส่งเงินเข้าบัญชีเป็นรายเดือนสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไปจนเสียชีวิต หลังจากนั้นบ้านจะตกเป็นของ บตท.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐดูแลต่อไป

แนวคิดเบื้องต้น สำหรับสินเชื่อผู้สูงอายุ ประเมินให้สินเชื่อร้อยละ 50 ของราคาบ้าน เช่น บ้านราคา 4 ล้านบาท พิจารณาให้สินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี เมื่อเฉลี่ยใช้เงินเป็นรายเดือนต่อปี จะได้เงินใช้รายเดือนในช่วงระยะเวลา 20 ปี ประมาณ 1 หมื่นบาทต่อเดือน โดยใช้บ้านของตนเองค้ำประกัน แนวทางดังกล่าวได้นำมาใช้ในหลายประเทศที่มีคนสูงอายุคนโสดจำนวนมาก แม้โครงการลักษณะนี้จะไม่ได้ผลตอบแทนสูง แต่เพื่อดูแลสังคมผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแล เนื่องจากได้ทำแบบสอบถามประชาชนทั่วไปแล้วพบว่ามีความสนใจสินเชื่อดังกล่าวค่อนข้างมาก คาดว่าขั้นตอนการแก้กฎหมายใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน เมื่อกฎหมายออกบังคับใช้ จะออกเริ่มออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

นอกจากนี้ยังขอเป็นเครื่องมือในการระดมทุน สำหรับการลงทุนโครงการภาครัฐ โดย บตท.จะนำหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (SecuritiZation) เพื่อเป็นแหล่งทุนให้กับโครงการที่อยู่อาศัยของรัฐบาล เช่น โครงการที่อยู่อาศัยข้าราชการ โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเป็นที่อยู่อาศัย การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการระดมเงินในโครงการต่างๆ เนื่องจากในปี 59 บตท.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติ “The 3rd ASEAN Fized Income Summit” ในช่วงเดือนกันยายนปี 59 ด้วยการเชิญนักลงทุน นักการเงินขอรัฐและเอกชน ร่วมกันพัฒนาตลาดการเงินอาเซียน การร่วมออกบอนด์ข้ามตลาด “Cross Border Bonds” เพื่อร่วมพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของอาเซียนให้เติบโตขึ้น

สำหรับผลดำเนินงานในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา บตท.มีการออกตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำ หรือ ตราสารหนี้ MBS วงเงิน 7,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 5,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 40 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 71 เมื่อเทียบกับปี 2557 และ บตท. ได้ทยอยซื้อพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพจากสถาบันการเงินเข้ามาบริหารดูแล จำนวน 7,000 ล้านบาท และกำลังเจรจาซื้ออย่างต่อเนื่องเพิ่มเติม คาดว่าภายในสิ้นปีนี้มียอดซื้อสินเชื่อรวม 9,500 ล้านบาทสูงกว่าปี 2557 ประมาณ 1,000 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95 จากเป้าหมาย 10,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารทิสโก้ เพื่อดูดซับหนี้เชื่อ NPL ออกจากระบบธนาคาร ขณะที่ทรัพย์สินได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดจาก 2,000 ล้านบาทปีก่อน เพิ่มเป็น 20,000 ล้านบาทในปีนี้ เนื่องจากได้รองรับสินเชื่อเข้ามาบริหารเพิ่มขึ้น

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: