ดาวน์โหลดร่าง ร่าง พ.ร.บ. เวนคืน รถไฟฟ้า แบริ่ง - สมุทรปราการ หลัง กมธ. พิจารณาเสร็จ

1 ก.ค. 2558 | อ่านแล้ว 900 ครั้ง


	ดาวน์โหลดร่าง ร่าง พ.ร.บ. เวนคืน รถไฟฟ้า แบริ่ง - สมุทรปราการ หลัง กมธ. พิจารณาเสร็จ

ดาวน์โหลดร่างที่นี่ ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ที่จะเข้าสนช. 2-3 ก.ค. นี้หลัง กมธ. พิจารณาเสร็จแล้ว

1 ก.ค. 2558 ในการประชุม สนช. ครั้งที่ 40/2558 ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 ก.ค. และ ครั้งที่ 41/2558 วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. เวลา 10.00 น. ที่อาคารรัฐสภา วาระสำคัญ พิจารณาเรื่องด่วนอาทิ ให้ความเห็นชอบบุคคลที่เห็นสมควรเป็นอัยการสูงสุด ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

ดาวน์โหลด: ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่ผ่านมาที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ ด้วยเสียง 187 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะแนน 1 เสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย จากจำนวนผู้เข้าประชุม 191 คน พร้อมกำหนดให้คณะกรรมาธิการการคมนาคม สนช. เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว กรอบเวลาแปรญัตติ 7 วัน ระยะเวลาการดำเนินงานภายใน 30 วัน หลัง พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวชี้แจงว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้สำรวจที่ดินที่จะต้องมีการเวนคืนเพื่อใช้สร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางนา-กรุงเทพมหานคร และอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2553 จึงต้องมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

อย่างไรก็ตาม ก่อนลงมติเห็นชอบ สมาชิก สนช. ตั้งข้อสังเกตเรื่องการจ่ายค่าชดเชยการเวนคืนให้มีความเป็นธรรม รวมถึงข้อห่วงใยเรื่องการเวนคืนที่จะทำให้มีพื้นที่บางส่วนเหลือน้อยจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดได้ ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้แทนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า การดำเนินการจะเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ส่วนกรณีที่ดินที่เหลือน้อยจนไม่สามารถประกอบกิจการใดได้ จะมีการแก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้รับสิทธิ์ประโยชน์สูงสุด พร้อมยืนยันพิจารณาตามราคาซื้อขายที่ดินในบริเวณนั้น และหากพื้นที่ใดทำการประกอบธุรกิจการค้าอยู่จะทดแทนค่าขาดประโยชน์ให้ด้วย

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: