เปิด 'ร่าง พ.ร.บ. ชุมนุมสาธารณะ' ที่ กมธ.วิสามัญฯ สนช. พิจารณาเสร็จแล้ว

1 พ.ค. 2558 | อ่านแล้ว 703 ครั้ง


	เปิด 'ร่าง พ.ร.บ. ชุมนุมสาธารณะ' ที่ กมธ.วิสามัญฯ สนช. พิจารณาเสร็จแล้ว

ดาวน์โหลดรายงานและร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วและเข้าที่ประชุม สนช. ในวันที่ 1 พ.ค. นี้

1 พ.ค. 2558 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันนี้ (1 พ.ค.) ที่ประชุม สนช. จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระ 2 และ 3 โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 35 มาตราเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นไปตามร่างเดิมที่ผ่านวาระรับหลักการเป็นที่น่า สังเกตว่า ในมาตรา 7 เรื่องการจัดการชุมนุมสาธารณะ ที่ถูกท้วงติงและคัดค้านจากฝ่ายต่างๆ ว่าจะละเมิดสิทธิเสรีภาพการชุมนุมนั้น กมธ.วิสามัญฯ ยังคงสาระสำคัญไว้ตามหลักการเดิม คือห้ามจัดการชุมนุมสาธารณะใน รัศมี 150 เมตร จากพระบรมมหาราชวัง พระราชวังรวมทั้งการห้ามจัดการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่ของรัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล และศาลจะกระทำมิได้ นอกจากนี้ยังคงสาระสำคัญในมาตรา 10 ที่ระบุว่าผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะให้แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง ก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และต้องระบุวัตถุประสงค์ วันระยะเวลา สถานที่ชุมนุมสาธารณะ

โดยรายละเอียดของรายงานและร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  >>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด<<

 

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ