โวย'กรมทางหลวง' งุบงิบผุดมอเตอร์เวย์ สาย'นครปฐม-ชะอำ'

31 ก.ค. 2557


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ที่ศาลาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีการจัดประชุมการนำเสนอโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม–ชะอำ ซึ่งเป็นเวทีสุดท้ายจากทั้งหมด 14 ครั้ง ที่จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีผู้แทนกรมทางหลวง ตัวแทนบริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ชี้แจงข้อมูลแก่ชาวบ้านจาก ตำบลคุ้งกระถิน ตำบลคุ้งน้ำวน และเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้าร่วมประมาณ 150 คน

สำหรับบรรยากาศในเวทีนั้น นอกจากจะมีการนำเสนอข้อมูลโครงการแล้ว ชาวบ้านยังสามารถตรวจสอบแนวพื้นที่ที่ถูกเวนคืน ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างถนนสายนี้ เนื่องจากกังวลถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิต

นายสราวุธ หมายแม้น ชาวบ้านตำบลคุ้งน้ำวน กล่าวว่า ได้ติดตามไปในเวทีก่อนหน้านี้หลายครั้ง โดยประชาชนส่วนใหญ่ไม่รับรู้ข้อมูลมาก่อนว่าจะมีการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์จากนครปฐมไปถึงชะอำ หลายคนเพิ่งจะรู้ในเวทีวันนี้ หรือมีจดหมายแจ้งมาที่บ้าน โดยที่ผ่านมากรมทางหลวงไม่เคยเข้ามาให้ข้อมูลหรือสอบถามชาวบ้าน จนวันนี้โครงการออกแบบเสร็จจึงมาถามชาวบ้านว่าเอาหรือไม่เอา แล้วจะให้ไปอยู่ที่ไหน ในเมื่อชาวบ้านทำการเกษตรมาตั้งแต่เกิด

นายฉลอ น้อยมา ชาวบ้านอีกรายหนึ่งกล่าวว่า เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพื้นที่ตั้งแต่เช้าถึงค่ำโดยไม่มีการแจ้งข้อมูลให้ชาวบ้านรับทราบ เมื่อถามกลับถึงจุดประสงค์ เจ้าหน้าที่ก็บ่ายเบี่ยงที่จะตอบคำถามหรือบิดเบือนข้อมูลที่แท้จริง ทำให้ในช่วงแรกไม่มีใครรู้เลยว่าจะมีโครงการนี้เข้ามาในพื้นที่ ทั้งที่พื้นที่ราชบุรีที่อยู่ในเขตโครงการเป็นพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านทำการเกษตรนับหมื่นไร่ หากมีโครงการเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรง หน้าน้ำหลากที่นาและสวนจะกลายเป็นทะเลเพราะไม่มีทางระบายออกทัน ไม่มีที่ทำกิน ไม่มีที่อยู่อาศัย

น.ส.อัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง ซึ่งได้ติดตามไปในเวทีทั้ง 14 ครั้งที่จัดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา กล่าวว่า กระบวนการแสดงความคิดเห็นที่จัดขึ้นถือว่าไม่ชอบธรรม เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เร่งรัดและไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ กับชาวบ้านมาก่อนที่จะเข้ามาทำเวทีในพื้นที่ ส่วนข้อมูลที่กรมทางหลวงหรือบริษัทที่ปรึกษานำมาพูดในเวทีเป็นข้อมูลโครงการที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในทุกเวทีที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงการลงมาถามชาวบ้านเพียงว่าต้องการให้เพิ่มเติมอะไรในรายละเอียดโครงการ ทั้งที่กระบวนการสำคัญคือขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรืออีไอเอนั้น กลับไม่เคยมีการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านหรือภาคประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น กว่าที่ชาวบ้านจะรู้ตัวว่าบ้านและสวนของตัวเองจะถูกเวนคืนก็ต่อเมื่อมีการเข้าไปถางต้นมะพร้าว เพื่อที่จะวางหมุดตำแหน่งดาวเทียม อีกทั้งผลศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กรมทางหลวงนำเสนอในวันนี้ไม่มีความรอบด้าน ไม่ได้ระบุถึงผลกระทบกับระบบนิเวศที่จะเกิดกับการทำการเกษตรแบบยกร่องที่อาศัยน้ำจากลำคลองต่างๆ และระบบลำกระโดงหรือคลองที่ชาวบ้านขุดเพื่อชักน้ำเข้าที่นาหรือสวนซึ่งมีอยู่หลายพันลำกระโดง

          "ความคิดเห็นของชาวบ้านแต่ละเวทีต่างไม่เห็นด้วยกับโครงการเกือบทั้งหมด กลับไม่เคยถูกเขียนในรายงานสรุปโครงการเลย ที่ผ่านมาเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง จึงได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกรมทางหลวงเป็นจำนวนถึง 65 ฉบับแล้ว เพื่อคัดค้านว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ สายนครปฐม–ชะอำ แต่ไม่เคยได้รับการตอบกลับ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2557 เครือข่ายภาคประชาชนจึงได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนา เรื่อง มอเตอร์เวย์สาย 8 นครปฐม–ชะอำ คนราดรีจะได้อะไร ณ ยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง เริ่มเวลา 13.00 น" น.ส.อัญชุลี กล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

http://www.facebook.com/tcijthai

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: