Happy New Year 2015 ของขวัญปีใหม่ ‘รัฐบาลทหาร’ จัดให้

ผู้สื่อข่าวพิเศษ TCIJ 30 ธ.ค. 2557 | อ่านแล้ว 586 ครั้ง

ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบนโยบายสั่งการแบบทหาร ให้ทุกๆ กระทรวงต้องมีผลงานเป็นรูปธรรมชัดเจน และต้องสอดคล้องกับเทศกาลปีใหม่ 2558  ซึ่งถือว่าจะเป็นการมอบของขวัญให้กับประชาชน

อาจจะมองได้ว่าของขวัญจากรัฐบาล คสช. เป็นความพยายามที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลที่ไม่ได้รับฉันทามติจากคนไทยส่วนใหญ่ตามวิถีแห่งประชาธิปไตย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว นโยบายประชานิยมต่างๆ กลับถูกมองว่าเป็น ‘ยาพิษ’ และมีความ ‘ฉาบฉวย’ ไม่ยั่งยืน

แต่กระนั้นภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลทหารชุดนี้ กลับพบว่าของขวัญปีใหม่หลายชิ้นดูเหมือนจะเป็นการนำนโยบาย ‘ที่มีอยู่-ดำเนินการอยู่’ แล้วมาผูกริบบิ้นแล้วตีกินมอบให้ประชาชนในช่วงนี้ และคำถามต่อของขวัญอีกหลายชิ้นที่มองว่าเป็นการ ‘เร่งรัด’ ผู้ปฏิบัติงานมากเกินไป ตามระบบการทำงานแบบทหาร ‘สั่งมา-จัดไป’ หรือไม่

รวมถึงหลายชิ้นก็เริ่มมี ‘กลิ่น’ แห่งความคลางแคลงใจ เช่น โครงการ ‘จ้างเหมาจัดทำ Line Sticker เพื่อเผยแพร่ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร’ วงเงินงบ ประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,117,400 บาท วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 9 ธันวาคม 2557 เป็นเงิน 7,117,353.24 บาท ขณะที่แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใบเสนอราคาเป็นของ Line Company (Thailand) Limited จนก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงคามเหมาะสมของงบประมาณดังกล่าว

ทั้งหลายทั้งปวงก็คงต้องยังรอการประเมินจากประชาชน  ถึงผลสัมฤทธิ์-ความคุ้มทุน-ความโปร่งใส ภายหลังการแกะกล่องของขวัญปีใหม่สไตล์ทหาร อย่างไรก็ดี  TCIJ เห็นว่าของขวัญเหล่านี้เป็นสิทธิพึงมีพึงได้ของประชาชนหรืออย่างน้อยที่สุดคือ รู้ว่ารัฐบาลชุดนี้มีวิธีคิดและวิธีบริหารผลประโยชน์ของประชาชนอย่างไร

นี่คือตัวอย่างของขวัญจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันพิจารณาและติดตามของขวัญเหล่านี้

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-จัดสรรที่ดินให้กับประชาชน 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ 1.พื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่มีคนอยู่อาศัยพร้อมจัดสรรให้ทันที่ จำนวน 5 พันไร่ 2.พื้นที่ที่มีราษฎรเข้าไปทำกินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ จำนวน 4.5 ล้านไร่ 3.พื้นที่ที่ยังต้องพิสูจน์สิทธิ์ จำนวน 14 ล้านไร่ โดยเร่งรัดในระยะเวลา 3 เดือน (ธันวาคม 2557-กุมภาพันธ์ 2558) ต้องจัดสรรพื้นที่ให้ประชาชนได้จำนวน 5.3 หมื่นไร่ ใน 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงใหม่ มุกดาหาร ชุมพร และนครพนม โดยจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 1 หมื่นราย

 

-เปิด 147 อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศให้เที่ยวฟรี ช่วงปีใหม่ 31 ธันวาคม 2557-1 มกราคม 2558

 

ส่วนของขวัญรายกระทรวงชิ้นอื่นๆ TCIJ รวบรวมไว้ที่ 'จับตา: แกะกล่องของขวัญปีใหม่รายกระทรวง' http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=5246

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊ค TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ