ไบโอไทยจับตาเกษตรฯ นัดประชุมผลักดันจีเอ็มโอ

30 ก.ย. 2557 | อ่านแล้ว 983 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ค BioThai ของมูลนิธิชีววิถี เปิดเผยกรณีกรมวิชาการเกษตร ส่งหนังสือลงวันที่ 29 กันยายน เพื่อเชิญประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการนำสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์มาใช้ในประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิชีววิถีระบุว่า กรมวิชาการเกษตรในฐานะเลขานุการ “คณะทำงานศึกษาแนวทางการนำสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์มาใช้ในประเทศไทย” ซึ่งอยู่ภายใต้ “คณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์เกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อย” ที่มีพล.อ.อัครชัย ศิริกัลยะ เป็นประธาน ส่งจดหมายเชิญไบโอไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการนำพืชจีเอ็มโอและผลิตภัณฑ์เข้ามาใช้ในประเทศไทย

ประเด็นที่เราตั้งข้อสังเกต คือ 1.การประชุมจัดให้มีขึ้นในเช้าวันที่ 30 กันยายน 2557 แต่จดหมายเชิญเพิ่งส่งมาถึงในช่วงบ่ายวันที่ 29 กันยายน 2557 โดยที่ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าโดยวิธีการอื่นใด 2.คณะทำงานชุดนี้มีภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นกรรมการถึง 5 องค์กร เช่น สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ซึ่งมีจุดยืนส่งเสริมพืชและผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอทั้งสิ้น ทั้งนี้ไม่นับหน่วยงานของรัฐ ที่สนับสนุนจีเอ็มโอ เช่น ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ มีเพียง BioThai เป็นตัวแทนองค์กรภาคสังคมเพียงแค่องค์กรเดียวที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน

3.ภาคเอกชน เช่น สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ตลอดจนองค์กรภาคประชาสังคมอื่น เช่น มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ซึ่งมีบทบาทท้วงติงเกี่ยวกับการปัญหาเรื่องพืชและผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน ตัวแทน BioThai ซึ่งเข้าร่วมประชุม จะแจ้งให้แฟนเพจทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของคณะทำงานชุดนี้เป็นระยะ ๆ การตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องจีเอ็มโอเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประเทศไทย เราไม่ควรปล่อยให้รัฐและกลุ่มคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกำหนดอนาคตของประเทศได้โดยปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนส่วนใหญ่

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: