หนี้สินชาวนากับสถาบันการเงิน

28 พ.ย. 2557 | อ่านแล้ว 1120 ครั้ง


อาจถือว่าเป็นความโชคดีอยู่บ้างที่เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นหนี้ ธ.ก.ส. และสหกรณ์การเกษตร อย่างไรก็ตาม มูลค่าหนี้สินของเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ก็ยังสูงถึง 13,186,202,807 บาท

ในจำนวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นหนี้ที่มีปัญหา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ชาวนากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ไม่มีที่ดิน เหตุวงจรอุบาทว์-กู้-ถูกฟ้อง-ยึดที่-ล้มละลาย

ที่มา

รายงานวิจัยเรื่อง ความสุ่มเสี่ยงในการสูยเสียที่ดินของเกษตรกรภายใต้ระบบสินเชื่อของสถาบันการเงิน โดย กลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน, สิงหาคม 2557

ขอบคุณรูปภาพจาก http://nampon.go.th/

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ