สถิติสวนสาธารณะในกรุงเทพฯ

28 ก.ค. 2557 | อ่านแล้ว 3093 ครั้ง


ประเภทของสวนสาธารณะ

ประเภทที่ 1 สวนหย่อมขนาดเล็ก (Pocket Park, Mini Park, Tot lots) มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่

ประเภทที่ 2 สวนหม่บู ้าน (Neighbourhood Park) มีขนาดพื้นที่มากกว่า 2 ไร่ แต่ไม่เกิน 25 ไร่

ประเภทที่ 3 สวนชุมชน (Community Park) มีขนาดพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ แต่ไม่เกิน 125 ไร่

ประเภทที่ 4 สวนระดับย่าน (District Park) มีขนาดพื้นที่มากกว่า 125 ไร่ แต่ไม่เกิน 500 ไร่

ประเภทที่ 5 สวนระดับเมือง (City Park) มีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ไร่ขึ้นไป

ประเภทที่ 6 สวนถนน (Street Park) ขนาดพื้นที่มีความกว้าง 5 เมตรขึ้นไป ความยาวไม่จำกัด ประกอบด้วย สวนไหล่ทางหรือทางจักรยาน (Linear Park หรือ Greenway) สวนเกาะกลาง (Island Park) และสวนทางแยก (Junction Park)

ประเภทที่ 7 สวนเฉพาะทาง (Special Purpose Park) ประกอบด้วย สวนประวัติศาสตร์ ลานอเนกประสงค์ โดยไม่จำกัดขนาดพื้นที่

เขตที่มีจำนวนสวนสาธารณะมากที่สุดคือ เขตพระโขนง จำนวน 309 แห่ง และเขตที่มีจำนวนสวนสาธารณะน้อยที่สุดคือ เขตบางเขน จำนวน 44 แห่ง

แม้ว่าเขตที่มีพื้นที่สวนสาธารณะมากที่สุดคือ เขตประเวศ ขนาด 2,478,127.32 ตารางเมตร แต่เขตที่มีสัดส่วนสวนสาธารณะต่อประชากรมากที่สุดคือ เขตหลักสี่ 16.39 ตารางเมตรต่อ 1 คน และเขตที่มีสัดส่วนสวนสาธารณะต่อประชากรน้อยที่สุดคือ เขตบางกอกใหญ่ 0.86 ตารางเมตรต่อ 1 คน

สวนสาธารณะที่มีขนาดพื้นที่มากที่สุดคือ สวนกีฬาบึงหนองบอน แขวงหนองบอน เขตประเวศ อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

*******************************

ที่มา

กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณรูปภาพจาก http://images.voicecdn.net/

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ