คนกระบี่ยื่นฟ้องศาลปค. สั่งกฟผ.หยุดโรงไฟฟ้า

26 ก.ย. 2557 | อ่านแล้ว 665 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 กันยายน เว็บไซต์คนชายข่าว คนชายขอบ http://transbordernews.in.th  รายงานว่า นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 สิงหาคม นี้ สมาคมฯและตัวแทนประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินและท่าเทียบเรือถ่านหิน จังหวัดกระบี่ จะเดินทางไปยังศาลปกครอง เพื่อยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  โดยมีการฟ้อง 2 หน่วยงาน คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยมี 3 ประเด็นหลัก คือ  1.กรณี กฟผ.ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ชุมน้ำ ซึ่งมีความอุมดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทะเลและแหล่งทำกินของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่ชุ่มน้ำระหว่างประเทศ

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า 2. ฟ้อง ทส.ข้อหาละเลยการปฏิบัติหน้าที่ เพิกเฉย และอาจมีส่วนได้ประโยชน์เสียประโยชน์กับ กฟผ. เพราะพื้นที่การก่อสร้างท่าเทียบเรือนั้น ทส.เคยประกาศให้มีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด โดยประกาศล่าสุดปี 2550 มีอายุ 5 ปี โดยประกาศหมดอายุมาประมาณ 2 ปีแล้ว และเป็นที่กังขาของสังคมว่า เหตุใด ทส.ไม่ยอมออกประกาศต่อายุกรณีดังกล่าวต่อไป 3.ฟ้องทส.ในข้อหากระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) ในโครงการท่าเทียบเรือถ่านหินบ้านคลองรั้ว ที่ไม่มีความโปร่งใส โดยเวทีรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมา 2 ครั้ง คือ ค.1 และ ค.2 ไม่ชอบธรรม และไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน

        “ทั้งนี้ศาลจะรับคำฟ้องหรือไม่ อย่างไร ก็ต้องรอพิสูจน์ แต่เบื้องต้น อาจขอคำสั่งของศาลคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้ระงับเวที ค.3 ไปก่อน โดยเวทีดังกล่าวจะจัดในวันที่ 28 กันยายนนี้ ที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  เชื่อว่ามีความล้มเหลวไม่ต่างกับเวทีที่ผ่านมา เพราะประชาชนเข้าใจแล้วว่า คลองรั้วมีความสำคัญทางธรรมชาติอย่างไรบ้าง ความสมบูรณ์ในพื้นที่มีงานวิจัยหลายอย่างมาก แต่การเดินหน้าไปต่อของหน่วยงานทั้ง2แห่งนี้ เห็นได้ชัดว่าประชาชนไม่ได้เต็มใจมีส่วนร่วม หรือไม่ได้รับการมีส่วนร่วมดังกล่าวเลย แม้แต่กระบวนการทำ อีเอชไอเอ ที่ทั่วโลกจริงจังกับนโยบายการพัฒนาประเทศ  แต่ในไทยไม่มีสักครั้งที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมโดยชอบธรรม” นายศรีสุวรรณกล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: