‘ชาวทุ่งตำเสา’จี้รัฐทบทวน  ทางด่วนหาดใหญ่-มาเลย์

วันชัย พุทธทอง TCIJ 26 ก.ค. 2557 | อ่านแล้ว 874 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่โรงเรียนหูแร่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่จ.สงขลา เครือข่ายทุ่งตำเสารักษ์ถิ่น จัดเวทีพูดคุยระดมความคิดเห็น กรณีกรมทางหลวงกำหนดเส้นทางที่จะสร้าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายที่ 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา -ชายแดนประเทศมาเลเซีย โดยผ่านชุมชนทุ่งตำเสา 8 หมู่บ้าน โครงการดังกล่าวจะสร้างผลกระทบกับชุมชน พื้นที่สวน แหล่งต้นน้ำตลอดเส้นทางการก่อสร้าง เป็นระยะทางกว่า 62 กิโลเมตร

นายสว่าง มีสุขศรี ชาวบ้านหนูแร่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กล่าวว่า คนต.หูแร่ ขอให้ยุติการผลักดันโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษเชื่อมต่างประเทศเส้นทางหาดใหญ่ - ชายแดนไทย-มาเลเซีย เนื่องจากเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ที่ผ่านมากรมทางหลวงได้กำหนดเส้นทางที่จะสร้าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายที่ 8 อำเภอหาดใหญ่-ชายแดนมาเลเซีย โดยขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชน ชุมชน ไม่ได้รับรู้มาก่อน ว่าจะมีโครงการดังกล่าวผ่านชุมชน

            “ชุมชนรับรู้เมื่อมีเจ้าหน้าที่ลงมาปักหมุดเส้นทางการก่อสร้างแล้ว ซึ่งชุมชนจะต้องถูกเวนคืนที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกิน เช่น พื้นที่ทำนา พื้นที่สวนผลไม้ และบริเวณนี้เป็นกันชนป่าต้นน้ำโตนงาช้าง ป่าต้นน้ำสำคัญของคนสงขลา หากโครงการดังกล่าวก่อสร้าง จะสร้างความเดือดร้อนและผลกระทบอย่างมหาศาลกับชาวบ้านและชุมชนตลอดเส้นทางการก่อสร้าง เป็นระยะทางกว่า 62 กิโลเมตร ซึ่งคนในพื้นที่ไม่ต้องการ” นายสว่างกล่าว

ด้านนายเพียร ปุกแก้ว ชาวบ้านบ้านนาสี ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กล่าวว่า โครงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายที่ 8 ไม่ใช่มีเฉพาะถนนเท่านั้น แต่มีโครงการต่อเนื่องอย่างโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล เชื่อมกับโครงการก่อสร้างท่าเรือสวนกง จ.สงขลา และชุดโครงการแลนด์บริดจ์สงขลา-สตูล ที่มีท่อส่งก๊าซ-ท่อน้ำมัน ทางรถไฟขนตู้คอนเทนเนอร์วิ่งผ่านชุมชน ปีละประมาณ 8 แสนตู้ มีโครงการชุมชนบ้านนายสี 5,000 ไร่ เพื่อเป็นที่พักตู้คอนเทอร์ ขณะที่บ้านนายสีมีพื้นที่เพียง 4,000 ไร่ แต่รัฐบาลต้องการพื้นที่ 5,000 ไร่ หมายถึงชุมชนนายสีจะหายไปทั้งชุมชน

นายเพียรกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังพบว่า มีการเตรียมพื้นที่รองรับนิคมอุตสาหกรรมไว้แล้วด้วย โดยโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการศึกษาและออกแบบโครงการไปแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาได้รับเสียงคัดค้านจากชาวบ้านในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และหน่วยงานราชการและบริษัทที่ปรึกษาได้รับทราบมาโดยตลอด ที่สำคัญโครงการดังกล่าว ยังมีข้อบกพร่องในการจัดทำโครงการที่ไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อีกทั้งยังมิได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผลกระทบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อย่างทั่วถึงและครบถ้วนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

การเข้ามาของโครงการดังกล่าว ทั้งโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษเชื่อมต่างประเทศ เส้นทางหาดใหญ่ - ชายแดนไทย-มาเลเซีย และการดำเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนอย่างรุนแรงทั้งการสูญเสียที่ทำกิน สูญเสียวิถีชีวิต มลภาวะทางเสียง มลภาวะทางน้ำ มลภาวะทางอากาศ การแย่งชิงทรัพยากร การย้ายถิ่นที่อยู่ และความล่มสลายของชุมชนอย่างเช่นที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งในประเทศไทย ชาวทุ่งตำเสาเห็นร่วมกันว่าควรเก็บพื้นที่ทุ่งตำเสาไว้เป็นพื้นที่ผลิตอาหาร เป็นแหล่งรักษาป่าต้นน้ำ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งสำหรับคนในชุมชนและคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นแหล่งผลิตอากาศที่บริสุทธิ์สำหรับคนจังหวัดสงขลา จึงขอเรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ดำเนินการทบทวนและยุติการดำเนินการโครงการดังกล่าวไว้ เพื่อคืนความสงบสุขให้กับชุมชน และขอให้มีการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานที่ผ่านมา ด้วยเพราะขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน เจ้าหน้าที่โครงการเข้ามาสำรวจชุมชน โดยไม่แจ้งให้ชุมชนได้รับทราบ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่ควรเกิดขึ้นในสมัยปัจจุบัน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

http://www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: