เผยยอดกู้กยศ.972ล้าน ศธ.เตรียมไล่บี้หนี้ค้างเก่า

22 ส.ค. 2557 | อ่านแล้ว 575 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.ที่กระทรวงศึกษาธิการ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ว่า ที่ประชุมรายงานผลการจ่ายเงิน กยศ.ประจำปีการศึกษา 2557 ว่า มีจำนวนผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่รวมทั้งสิ้น 154,630 คน  วงเงินรวม 972,094,401 บาท แบ่งเป็นเฉพาะผู้กู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการฯ ที่ 1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับอนุปริญญา ที่ไม่ได้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 114,738 คน วงเงินกู้ยืม 712,035,581 บาท นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาผู้ค้างชำระเงินกู้ กยศ.ซึ่งปัจจุบันมีมากถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนผู้ครบกำหนดชำระหนี้ทั้งหมด เบื้องต้นที่ประชุมเห็นควรให้มีมาตรการติดตามหนี้สินที่เข้มข้นมากขึ้น

            “คณะอนุกรรมการฯ ที่ 1 ขอให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำข้อมูลผู้กู้ที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด อาทิ จำนวนผู้กู้ที่อยู่ระหว่างศึกษา จำนวนผู้กู้ที่ครบกำหนดชำระ จำนวนผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย หรือจำนวนผู้กู้ที่ปิดบัญชี เป็นต้น โดยขอให้รายงานทุกไตรมาส และให้แยกเป็นรายสถานศึกษา ซึ่งธนาคารกรุงไทย ขอเวลาปรับฐานข้อมูล 3 เดือน คาดว่าจะรายงานข้อมูลได้ตั้งแต่เดือน ธ.ค.เป็นต้นไป ซึ่งกยศ.ต้องมีมาตรการกับสถานศึกษาที่เข้มข้นมากขึ้นควบคู่ด้วย หากพบว่าสถานศึกษาใดมีจำนวนผู้ค้างชำระมากที่สุด จะพิจารณาปล่อยกู้ในจำนวนที่ลดน้อยลง โดยต่อจากนี้กยศ.ต้องพิจารณาปล่อยกู้ยากขึ้น และสร้างระบบการชำระเงินคืนให้ง่ายขึ้นด้วย” นางสุทธศรีกล่าว

นางสุทธศรีกล่าวต่อว่า นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กยศ.ยังรายงานผลการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 4 ภูมิภาคและกทม.ให้ทราบว่า ขณะนี้ได้ตรวจเยี่ยมในภาคเหนือ และภาคกลาง เรียบร้อยแล้ว โดยภาพรวมพบว่าปัญหาวงเงินจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้กู้ โดยเฉพาะการจัดสรรให้ระดับปวช.มากเกินไป ทั้งที่ความต้องการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีมากกว่า รวมถึงระบบติดตามหนี้ยังไม่เหมาะสม และกยศ.ติดต่อประสานงานได้ยาก ดังนั้นที่ประชุมจึงขอให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยม สรุปปัญหาและอุปสรรคทั้งหมด หลังจากตรวจเยี่ยมครบทั้ง 5 ภาค รายงานต่อที่ประชุม เพื่อหาทางแก้ปัญหาต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

http://www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ