คนรักหลักประกันจี้สปส. เพิ่มสิทธิรักษาเท่าเทียม

รวิวรรณ รักถิ่นกำเนิด ศูนย์ข่าว TCIJ 21 พ.ค. 2557 | อ่านแล้ว 726 ครั้ง

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ชมรมพิทักษ์สิทธิ์ผู้ประกันตน ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกเดินหน้าปฏิรูประบบสุขภาพ ให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิรักษาพยาบาลทีเท่าเทียม นายสมพร ขวัญเนตร ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก กล่าวว่า ที่ผ่านมาเกิดความเหลื่อมล้ำที่ผู้ประกันตนไม่ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกับภาคประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งที่เป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลรายเดือนเข้ากองทุนประกันสังคมอยู่ จากการลงพื้นที่พูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มสหภาพแรงงานย่านตะวันออกที่ผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี นอกจากเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมแล้วยังมีการเลือกปฏิบัติจากพนักงานเจ้าหน้าที่

นายสมพร ขวัญเนตร

สำหรับข้อเสนอเร่งด่วนจากภาคแรงงาน คือ การเข้าถึงสิทธิที่ยังติดขัด กล่าวคือต้องสมทบเงินเข้ากองทุนไม่น้อยกว่า 3 เดือน จึงจะได้รับสิทธิการรักษา อีกทั้งกรณีคลอดบุตรต้องสมบทไม่น้อยกว่า 7 จึงจะได้รับสิทธิค่าคลอดเหมาจ่าย ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ผู้ประกันตนไม่สามารถใช้สิทธิได้ ทั้งส่วนของหลักประกันสุขภาพและประกันสังคม

ด้านน.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสางานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้ประกันตนไม่ได้รับสิทธิเท่ากับประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ การได้รับการคุ้มครองสิทธิเมื่อได้รับความเสียหายจากการรับบริการจากโรงพยาบาล ตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นเหตุให้ผุ้ประกันตนต้องร้องทุกข์ไปที่คณะกรรมการอุทธรณ์ หรือฟ้องศาลเพียงอย่างเดียว ซึ่งใช้เวลานาน ไม่ทันต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงเรียกร้องให้มีการคุ้มครองสิทธิด้านนี้ให้ผู้ประกันตนด้วย

น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา

“นอกจากนี้สิทธิในการเข้าถึงการส่งเสริมและป้องกันโรคแม้ระบบหลักประกันสุขภาพจะให้สิทธิทุกคนครบคลุมผู้ประกันตน แต่ปัญหาในทางปฏิบัติคือผู้ประกันตนไม่รู้สิทธิและเข้าไม่ถึงสิทธิหรือหากมีการตรวจคัดกรองโรคแล้วพบว่าป่วยกลับไม่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลในสิทธิประกันสังคม” น.ส.สุรีรัตน์ กล่าว

นายอภิวัตน์ กวาวทอง

ขณะที่นายอภิวัตน์ กวางแก้ว สมาชิกชมรมพิทักษ์สิทธิ์ผู้ประกันตน ชี้แจงถึงการขับเคลื่อนต่อไปว่า ผู้ประกันตนและกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจะขับเคลื่อนโดยตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อเป็นตัวแทนไปขอเจรจาข้อเสนอกับสำนักงานประกันสังคม โดยเฉพาะคณะกรรมการการแพทย์ ให้ยกเลิกสิ่งที่ทำให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิที่ไม่เท่าเทียมคนอื่น ๆ พร้อมจัดทำร่างกฎหมายประกันสังคมาคประชาชนขึ้นใหม่

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ