‘เทสโก้ โลตัส’ แจงแค่สื่อสารคลาดเคลื่อน ไม่บีบผู้เช่าร่วมส่งเสริมการตลาด

TCIJ 19 ธ.ค. 2557 | อ่านแล้ว 776 ครั้ง

จากกรณีที่ TCIJ นำเสนอข่าว ‘‘เทสโก้ โลตัส’ บีบผู้เช่ารายย่อยจ่ายค่าส่งเสริมการตลาด ขู่ไม่จ่ายไปขายที่อื่น’ (อ่านข่าวได้ตามลิงค์ http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=5205) ไปเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557

"ข้อมูลบางส่วนเกิดจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน

...ร้านค้าสามารถเลือกที่จะร่วม

หรือไม่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายก็ได้

ล่าสุด ทางบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ในนามของ ‘เทสโก้ โลตัส’ ได้ส่งหนังสือชี้แจงมายัง TCIJ ต่อกรณีที่เกิดขึ้นว่าเป็นความเข้าใจผิดจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน และทางเทสโก้ โลตัส มีนโยบายมุ่งการเติบโตทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยหนังสือชี้แจงมีเนื้อหาดังนี้

หนังสือชี้แจงจากทางเทสโก้ โลตัส

‘ตามที่มีรายงานข่าวว่า เทสโก้ โลตัส ได้ขอความร่วมมือจากร้านค้าเช่าให้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายช่วงเทศกาลปีใหม่นั้น เทสโก้ โลตัส ขอเรียนว่าข้อมูลบางส่วนเกิดจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน และขอชี้แจงว่าทางบริษัทฯ ได้ติดต่อร้านค้าเช่าในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอแนวทางกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยภายหลังจากได้รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าของร้านค้า ทางบริษัทฯ ได้นำมาสรุปรูปแบบความร่วมมือการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า ร้านค้าสามารถเลือกที่จะร่วมหรือไม่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายก็ได้ ซึ่งหากร้านค้าเลือกที่จะร่วมกิจกรรม ก็จะใช้งบประมาณร่วมจัดกิจกรรมในอัตราเหมาะสมกับพื้นที่เช่า

ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส มีนโยบายการดำเนินธุรกิจบนรากฐานความร่วมมือกันกับคู่ค้า เพื่อการเติบโตทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน’

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊ค TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ