เปิดงบ'58สพฐ.รับสูงสุด เงินเดือนครู2.33แสนล้าน

19 ส.ค. 2557 | อ่านแล้ว 486 ครั้ง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงสพฐ.ว่า ที่ประชุมชี้แจงกรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปี 2558 วาระแรก จำนวน 2.57 ล้านล้านบาท และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯ โดย ศธ.เป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณสูงเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 5.2 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมดของประเทศ ในส่วนของ สพฐ. ได้รับงบประมาณจำนวน 3.15 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12  ของงบประมาณทั้งประเทศ และคิดเป็นร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ศธ.ได้รับ

            “งบฯ ส่วนใหญ่ของ สพฐ. คิดเป็นร้อยละ 74.14 หรือจำนวน 2.33 แสนล้านบาท ถูกนำไปใช้เป็นงบฯบุคลากร หรือเงินเดือน รองลงมาคือ งบฯ เงินอุดหนุนรายหัว 42.76 หมื่นล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 งบดำเนินการ 22.16 หมื่นล้านาบท คิดเป็นร้อยละ 7.03  เหลือเป็นงบลงทุนเพียง 16.31 หมื่นล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.1 รวมแล้ว สพฐ.ได้รับงบฯเพิ่มประมาณ 8,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มเป็นงบเงินเดือนครู” เลขาธิการกพฐ.กล่าว

นอกจากนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังอนุมัติงบฯเพิ่มเติม 3,458 ล้านบาท ให้ สพฐ. ก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง จำนวน 1,000 หลัง หลังละ 3.4 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนขนาดกลาง รวมถึงเพิ่มงบซ่อมแซมอาคารเรียน และการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้เป็นพิเศษด้วย

นายกมลกล่าวต่อว่า สพฐ.มุ่งมั่นแก้ปัญหาการศึกษาและสร้างทิศทางใหม่ในการจัดการศึกษา ดังนั้นในวันที่ 13-14 ก.ย.นี้ สพฐ.จะจัดประชุมเวิร์คช็อป เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยขอให้แต่ละหน่วยงานไปเตรียมข้อมูล  และมาร่วมกันคิดว่าจะนำนโยบายไปสู่แนวปฏิบัติอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเน้นดำเนินการตามนโยบายที่คสช.และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ มอบหมายเป็นหลัก

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ