ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก ตายแล้ว50ติดเชื้อ3หมื่น

18 พ.ค. 2557 | อ่านแล้ว 832 ครั้ง

สำนักระบาดวิทยาเปิดเผยข้อมูลผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเมษายน 2557 พบผู้ป่วยทั่วประเทศแล้วกว่า 30,024 ราย เสียชีวิต 50 ราย พบเพียง ร้อยละ 20.83 ได้รับยาต้านไวรัส Oseltamivir อีกทั้งไม่ถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่และส่งตรวจเชื้อ

น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การเจ็บป่วยของประชาชนจากโรคไข้หวัดใหญ่ว่า เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า ในปีนี้ประชาชนป่วยจากโรคนี้มากขึ้น ตั้งแต่ต้นปี 2557 จนถึงวันที่ 25 เมษายน สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานจากทั่วประเทศป่วย 30,024 ราย จำนวนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปี 2556 ถึงร้อยละ 36 ผู้เสียชีวิต 50 ราย ขณะที่ตลอดปี 2556 ไม่มีผู้เสียชีวิตเลย

คณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุขวิเคราะห์ว่า เชื้อที่เป็นสาเหตุการป่วยส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสายพันธุ์เอช 1 เอ็น 1 (H1N1) หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 ซึ่งเป็นเชื้อตัวล่าสุดที่พบระบาดทั่วโลก รวมทั้งไทยด้วยในปี 2552 จัดเป็นเชื้อที่มีความรุนแรงกว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสายพันธุ์อื่น ๆ ที่เกิดในช่วงเดียวกัน อีกทั้งคนไทยส่วนใหญ่ยังมีภูมิต้านทานต่อเชื้อชนิดนี้น้อย จึงมีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ป่วยมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ที่สายพันธุ์นี้ไม่เคยระบาดมาก่อน โดยแนวโน้มในสัปดาห์นี้ชะลอตัว ผู้ป่วยเริ่มน้อยลงจากสัปดาห์ละประมาณ 2,000 รายเหลือ 500 กว่าราย แต่คาดว่าจะเริ่มระบาดระลอก2 มากขึ้นในช่วงฤดูฝน และคาดว่าจำนวนผู้ป่วยตลอดปีจะมากกว่าในปี 2556

ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยาระบุมักพบปัญหาผู้ป่วยส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและได้ยาต้านไวรัส Oseltamivir ล่าช้า โดยร้อยละ 45.83 มารับการรักษาที่โรงพยาบาลในช่วงสองวันแรกนับจากวันเริ่มป่วย แต่มีเพียงร้อยละ 20.83 ได้รับยาต้านไวรัสในช่วงสองวันแรกนับจากวันเริ่มป่วย

โดยสรุปตั้งแต่ต้นปี 2557 พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดยที่การป่วยเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่พบจํานวนผู้เสียชีวิตสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยกระจายในหลายจังหวัด อย่างไรก็ตาม จํานวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเหล่านี้ยังน่าจะน้อยกว่าความเป็นจริง เนื่องจากผู้ป่วยส่วนหนึ่งมีอาการคล้ายไข้หวัดทั่ว ไป และไม่ได้ไปรับการรักษาในโรงพยาบาล หรือไม่ถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ สําหรับผู้เสียชีวิตบางส่วนไม่ได้รับการส่งตรวจหาเชื้อไวรัสทำให้ไม่ถูกรายงานเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: