แง้มกล่องของขวัญปีใหม่ 2558 กระทรวงคมนาคม

17 ธ.ค. 2557 | อ่านแล้ว 803 ครั้ง

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2557 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลโดยมี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี นั้นคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2558 ให้แก่ประชาชน ของกระทรวงคมนาคม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดจัดเตรียมโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยมีของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2558 จำนวน 69 โครงการ ประกอบด้วยด้านนโยบายและแผน จำนวน 2 โครงการ ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร                                   

ด้านการขนส่งทางบก จำนวน  33 โครงการ ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก จำนวน 11 โครงการ  กรมทางหลวง จำนวน 11 โครงการ กรมทางหลวงชนบท จำนวน 3 โครงการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวน 2 โครงการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 3 โครงการ และบริษัท ขนส่ง จำกัด จำนวน  3 โครงการ

ด้านการขนส่งทางราง จำนวน 6 โครงการ ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 4 โครงการ  และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 2 โครงการ ด้านการขนส่งทางน้ำ จำนวน  18 โครงการ ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า จำนวน 3 โครงการ และการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 15 โครงการ และด้านการขนส่งทางอากาศ จำนวน 10 โครงการ ประกอบด้วย บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) จำนวน 6 โครงการ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 โครงการ และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด จำนวน 2 โครงการ

ทั้งนี้ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2558 ให้แก่ประชาชน ของกระทรวงคมนาคม ที่สำคัญๆ แยกตามหน่วยงานมีอาทิเช่น

กรมการขนส่งทางบก ได้แก่ (1) เปิดให้จองทะเบียนรถออนไลน์ เพื่ออำนวยสะดวกประชาชนในการจองทะเบียนรถ (2) ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้พิการ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจาก การใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ จำนวน 2,500 คน (3) Smart Driver Model นำเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถ ในรถโดยสารประจำทางของบริษัท ขนส่ง จำกัด จำนวน 60 คัน (4) จักรยานยนต์สาธารณะปลอดภัยเป็นมิตร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรม (5) รถตู้โดยสาร ใส่ใจบริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการรถโดยสารสาธารณะ ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและเก็บค่าโดยสารในอัตราที่ทางราชการกำหนด

กรมทางหลวง ได้แก่ (1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพฯ -ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (สายบางปะอิน-บางพลี) ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 เวลา 24.00 น. (2) โครงการจัดทำช่องจักรยานเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนและสนับสนุนการท่องเที่ยว/ การออกกำลังกาย ใน 4 จังหวัด (เชียงใหม่  นครนายก พังงา และมุกดาหาร)

กรมทางหลวงชนบท ได้แก่ (1) เร่งรัดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี (จาก ถนนนนทบุรี ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปออกถนนราชพฤกษ์) โดยเร่งรัดให้เปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจร ในวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ซึ่งตามสัญญาจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2558 (2) ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทที่ผ่านหน้าโรงเรียนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบและตีเส้นจราจรเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2558 จะดำเนินการ จำนวน 100 แห่ง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้แก่ (1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก  (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 00.01 น.  ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 เวลา 24.00 น. (2) อำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงปีใหม่ 2558 โดยตั้งจุดบริการประชาชน ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่กำหนด

บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้แก่ การจัดพื้นที่บริการสำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ (Lady Zone) โดยจัดผังที่นั่งสำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ (Lady Zone) จำนวน 10 ที่นั่ง ด้านหน้ารถโดยสาร [รถโดยสารหมวด 4 ข (ปรับอากาศ 2 ชั้น)] สายกรุงเทพฯ-นครพนม และสายกรุงเทพฯ-สกลนคร เพื่อให้สุภาพสตรีมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการให้บริการ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้แก่ การติดตั้งระบบสัญญาณ WIFI บนรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 เส้นทาง

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: