ชาวทับสะแกเชิญทหารฟัง ข้อมูลขัดแย้ง'โรงไฟฟ้า'

16 ส.ค. 2557 | อ่านแล้ว 790 ครั้ง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านจากชายทะเลทับสะแกและตัวแทนจากกลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก ได้นัดหมายกับ ร.ต.จุมพล ศรีคำมา หัวหน้าหน่วยศร.พัน1 ผู้รับผิดชอบพื้นที่อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ข้อมูลถึงความขัดแย้งในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทับสะแก ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

น.ส.สุรีรัตน์  แต้ชูตระกูล ฝ่ายวิชาการกลุ่มอนุรักษ์ทับสะแก กล่าวว่า ชาวบ้านมีเจตนาจะให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจในปัญหาความขัดแย้งในอ.ทับสะแก ซึ่งมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานรัฐ คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกระทรวงพลังงาน ขณะนี้มีข่าวลือว่า กฟผ.จะใช้โอกาสที่รัฐบาลมาจากทหาร อนุมัติแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทับสะแกอย่างรวดเร็ว ต่อจากโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ชาวบ้านจึงหมดความสุข

เราได้ให้ข้อมูลเป็น 2 ระดับคือ ระดับนโยบายและระดับโครงการ ระดับนโยบายไฟฟ้าเราอยากเห็นการบรรจุแผนอนุรักษ์พลังงานทั้งหมด ลงเป็นทางเลือกแรกในการหาแหล่งพลังงานในแผนพัฒนาไฟฟ้า(พีดีพี)เพราะเป็นการจัดการด้านความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีศักยภาพในการประหยัดได้ถึง 17,000เมกะวัตต์เทียบเท่ากับสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ 23 โรง ใช้เงินลงทุนทุนต่ำสุดคือ 60 สตางค์ต่อหน่วย ต่ำกว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทุกชนิดเชื้อเพลิง จะทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าของประชาชนได้ เพราะตอนนี้จ่ายกันหน่วยละ 3.50 บาท และยังช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพราะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในภาพรวมก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าสะสมของประเทศได้ 5.4 ล้านล้านบาท รัฐสามารถใช้เงินลงทุนจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมา มักใช้ไปกับงานอีเวนท์รณรงค์ที่วัดผลไม่ได้

ประเด็นที่สอง เราไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มไฟฟ้าสำรองจาก 15 เปอร์เซนต์ เป็น 20 เปอร์เซนต์ เพื่อแก้ปัญหาซ่อมท่อก๊าซ คิดว่าการซ่อมท่อก๊าซสามารถใช้การเจรจาบริหารจัดการ เพื่อกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมได้ หากคนที่มีอยู่ทำไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนคน ไม่ใช่เพิ่มไฟฟ้าสำรอง

รวมทั้งการตรวจสอบแผนซุกโรงไฟฟ้าที่พึ่งพาได้ ลงในแผนการปิดซ่อมโรงไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนช่วงที่ประเทศมีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด เพื่ออ้างตัวเลขไฟฟ้าสำรองให้ต่ำกว่าความเป็นจริง ก็จะทำให้มีกำลังไฟฟ้าสำรองเพิ่มขึ้นทันทีประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ และนโยบายบริหารการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) รวมทั้งการรับซื้อไฟฟ้าในช่วงพีค กพช.ควรสั่งให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานลงมือทำได้แล้ว เพราะจะช่วยลดการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่

ในระดับโครงการขอให้ชัดเจนว่า กระทรวงพลังงานและกฟผ.เลิกทำโรงไฟฟ้าถ่านหิน นิวเคลียร์ ก๊าซที่ทับสะแก เปลี่ยนไปเป็นโครงการจัดตั้งอุทยานพลังงานแทน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีเป้าหมายเรื่องพัฒนาเกษตร ประมง ท่องเที่ยว เป็นโครงการคืนความสุขให้กับชาวบ้านที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินเกิดด้วยความหวาดระแวง และร่วมสนับสนุนวางมาตรการรักษาพื้นที่อนุรักษ์และวางไข่เต่าทะเลที่ชายหาด หน้าที่ดินของกฟผ.ตามสัญญาระหว่างประเทศ ที่ไทยไปร่วมลงนามไว้

ที่สำคัญที่สุด เราอยากเห็นประชาชนคนไทยทุกสาขาอาชีพ มีความรู้เท่าทันในการติดตามเรื่องแผนพัฒนาไฟฟ้า เพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อต้นทุนชีวิตคนทุกคน สามารถอ่านข้อมูลแผนปฏิบัติงานและแผนอนุรักษ์พลังงานเพิ่มเติมได้ทางอินเตอร์เน็ต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ชาวบ้านได้นำคณะทหารจากศร.พัน1 ไปเยี่ยมชมชายหาดดอนตาเหว่า ซึ่งเป็นที่อนุรักษ์วางไข่เต่าทะเลของอ.ทับสะแก เพื่อร่วมสนับสนุนการวางมาตรการอนุรักษ์เต่าทะเลร่วมกันต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: