ย้อนรอยราคาน้ำมันสูงสุด-ต่ำสุด

14 ธ.ค. 2557 | อ่านแล้ว 3195 ครั้ง


การเก็บรวบรวมราคาซื้อขายในตลาดน้ำมันทุกตลาดจะมีบริษัทข้อมูล เช่น Platt’s, Petroleum Argas, Reuters ทำการรวบรวมราคาซื้อขายในแต่ละวัน ซึ่งข้อมูลที่ตลาดน้ำมันใช้อ้างอิงเพื่อต่อรองหรือตกลงราคาซื้อขายกันในธุรกิจน้ำมันระหว่างประเทศ จะเป็นของบริษัท Platt’s เช่น MOP (Mean of Platt’s) หมายถึง ราคากลางที่ได้จากราคาซื้อขายต่ำสุด และสูงสุดที่ Platt’s สรุปในวันนั้นๆ

โดยปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปที่ซื้อขายผ่านตลาดสิงคโปร์จะอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกับตลาดใหญ่ในพื้นที่อื่นๆ ทั้งยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง ทำให้ยากต่อการปั่นราคาโดยผู้ซื้อหรือผู้ขาย และราคาจะสะท้อนความสามารถในการจัดหา และความต้องการในภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริง

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้ประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน เช่น ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ที่ปัจจุบันมีกำลังการกลั่นส่วนเกิน แม้จะเริ่มกำหนดราคาส่งออกได้เองซึ่งขึ้นกับอุปสงค์และอุปทานของประเทศตนเองส่วนหนึ่ง แต่โดยทั่วไปราคาตลาดจรสิงคโปร์ยังมีอิทธิพลสูงมากต่อราคาในประเทศต่างๆ ดังกล่าว

ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร์มีความผันผวนน้อยกว่าตลาดอื่นๆ และการปรับตัวของราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดจรสิงคโปร์ช่วงที่มีความแตกต่างจากตลาดอื่น จะใช้เวลาในการปรับตัวสู่สมดุลเป็นช่วงเวลาสั้นประมาณ 1-3 วัน

ราคาน้ำมันย้อนหลังตามเหตุการณ์สำคัญ

ข้อมูลราคาน้ำมันจาก Energy Information Administration ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ข้อมูลตัวเลขดังกล่าวมิได้ระบุว่าเป็นราคาเฉลี่ยของทุกตลาด หรือเป็นราคาของตลาดใดตลาดหนึ่ง

หมายเหตุ- บาร์เรล เท่ากับ 159 ลิตร

แผนภูมิแสดงราคาน้ำมันดิบและอัตราการเปลี่ยนแปลง

สามารถดูกราฟแบบเต็มได้ที่ http://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง เหตุใดราคาน้ำมันของไทย ต้องอิงกับราคาตลาดสิงคโปร์

ที่มา

http://www.macrotrends.net/

ขอบคุณรูปภาพจาก http://www.mmthailand.com/

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: