พบพิรุธซ่อมสะพานมอญสังขละฯ จ่ายกว่า 10 ลบ.ให้ผู้รับเหมาที่ผิดสัญญา

รวิวรรณ รักถิ่นกำเนิด TCIJ 13 พ.ย. 2557 | อ่านแล้ว 2432 ครั้ง

 

กลายเป็นประเด็นร้อน เมื่อสิ่งก่อสร้างเชื่อมความศรัทธาไทย-มอญ ‘สะพานอุตตมานุสรณ์’ หรือ ‘สะพานมอญ’ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ส่อแววทุจริต  เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กาญจนบุรี ยื่นเรื่องร้องเรียนถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังพบพิรุธอดีตผู้ว่าฯ ใช้เงินบริจาค จ่ายค่าชดเชยให้ผู้รับเหมาถึง 10 ล้านบาท ทั้งที่ไม่สารถซ่อมสะพานให้แล้วเสร็จได้ 

TCIJ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ภาพปัจจุบันของสะพานมอญที่แล้วเสร็จ เกิดจากการร่วมซ่อมของชาวบ้านและทหารหน่วยกองพลทหารราบที่ 9 กกล.สุรสีห์ หลังจากผู้รับเหมา ห้างหุ้นส่วน จำกัด ป.รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์ ที่ถูกว่าจ้างจากทางจังหวัดด้วยวิธีพิเศษ ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จตามกำหนดเวลา อีกทั้งไม้ที่นำมาซ่อมกลับไม่ได้มาตรฐาน ต้องรื้อใหม่ทั้งหมด

TCIJ ติดต่อไปยังเจ้าของเพจเฟซบุ๊ค สะพานมอญโมเดล นำหลักฐานที่ระบุว่ามีความไม่ชอบมาพากลกับเงินบริจาคสร้างสะพานมอญมาเปิดเผย โดยตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดทางผู้ว่าราชการจังหวัดจึงต้องจ่ายเงินค่าซ่อมสะพานให้ผู้รับเหมาถึง 10 ล้านบาท จากค่าจ้างซ่อมเต็มจำนวน 16 ล้านบาท พร้อมทำหนังสือสัญญาประนีประนอม ทั้งที่ผู้รับเหมาทำผิดสัญญาจ้างเพราะไม่สามารถซ่อมสะพานให้เสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา

หนังสือสัญญา

อ้างอิงตามตัวสัญญาในข้อ 6 ที่ระบุว่า หากผู้รับเหมาไม่สามารถซ่อมสะพานมอญให้เสร็จตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง อีกทั้งใน ข้อ 7 ระบุความรับผิดชอบของผู้รับเหมาในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการก่อสร้าง เช่น ใช้วัสดุไม่ถูกต้องในการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้ผู้รับเหมารายอื่นเข้ามาดำเนินการแทน และผู้รับเหมารายเดิมต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

นอกจากนี้ ฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรี ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้ใช้สิทธิตามสัญญาจ้าง บอกเลิกสัญญากับผู้รับเหมา อีกทั้งความเห็นจากกรรมการตรวจจ้างและนายช่างผู้ควบคุมงานต่างลงความเห็นให้บอกเลิกสัญญาจ้างเช่นเดียวกัน

บันทึข้อความ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจจ้าง

ข้อพิรุธเกิดขึ้น เมื่ออดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงลายมือชื่อยินยอมให้จ่ายเงินจำนวน 10 ล้านบาท ให้กับผู้รับเหมาตามหนังสือสัญญาประนีประนอม พร้อมระบุเหตุที่จ่ายเงินว่า เพราะผู้รับเหมาดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 60

สัญญาประนีประนอม

เอกสารเบิกเงิน

ล่าสุด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเชิญนายธวัช ไตรรุ่งตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เขต อำเภอสังขละบุรี นายวรุตน์ ชาวกรุงเก่า และสมาชิกเฟซบุ๊คสะพานมอญ โมเดล เข้าให้ปากคำ และขอข้อมูลเพิ่มเติม กรณีจังหวัดกาญจนบุรี ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองวัสดุภัณฑ์ ด้วยวิธีพิเศษในการซ่อมสะพานอุตตมานุสรณ์ วงเงิน 16,347,000 บาท ซึ่งรายละเอียดๆ ในส่วนอื่น ป.ป.ช. ระบุว่า ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เพราะเกรงว่าจะทำให้เสียรูปคดี

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊ค TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: