อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

ศูนย์ข่าว TCIJ 12 เม.ย. 2557


ถึงแม้ว่าการติดตามและรายงานข่าวอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์แต่ละปี จะดูเหมือนเป็นเรื่องที่เคยชินกันไปแล้ว แต่เมื่อพิจารณาจากสรุปตัวเลขผู้เสียชีวิตในแต่ละเทศกาล จะเห็นได้ว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลยังคงเป็นเรื่องที่น่าวิตกอย่างยิ่ง เพราะด้วยระยะเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวที่เรียกกันว่าช่วง “7 วันอันตราย” มักจะมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรวมโดยเฉลี่ยประมาณ 300 – 400 รายหรือเทียบได้กับการเสียชีวิต 1 รายในทุกครึ่งชั่วโมง ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงถึงสองเท่าจากปกติ

ทั้งนี้ ปัญหาที่น่าวิตกคือความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากข้อมูลที่บ่งชี้โดยตัวเลขดัชนีความรุนแรง (Severity Index) และ ดัชนีการเสียชีวิต (Fatality Index) ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ- ดัชนีความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ (Severity Index) หมายถึง จำนวนผู้เสียชีวิต หรือผู้บาดเจ็บ หรือทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตต่อการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้ง และดัชนีการเสียชีวิต (Fatality Index) หมายถึง ร้อยละของจำนวนผู้เสียชีวิตต่อจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งหมด

**************************************

ที่มา
หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน

ขอบคุณรูปภาพจาก http://variety.horoworld.com/

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ