ห้ามนำเข้าหนังสือ 'A Kingdom in Crisis' เผยแพร่ในไทย ฝ่าฝืนคุก 3 ปี

TCIJ 12 พ.ย. 2557 | อ่านแล้ว 672 ครั้ง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าหนังสือ ‘A Kingdom in Crisis’ เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 609/2557 ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ลงนามโดย พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักรด้วยปรากฏบทวิจารณ์หนังสือ ‘A Kingdom in Crisis’ เขียนโดยนาย David Eimer เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ South China Morning Post ฉบับวันที่ 4 ตุลาคม 2557 และเขียนโดยนาย Andrew Buncombe เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ออนไลน์ The independent ฉบับวันที่ 8 ตุลาคม 2557 โดยผู้เขียนบทวิจารณ์ได้สื่อถึงทัศนคติของผู้เขียนหนังสือ ‘A Kingdom in Crisis’ และอ้างอิงถึงข้อมูลอันเป็นเนื้อหาสาระสำคัญที่ผู้เขียนนำเสนอในหนังสือ ‘A Kingdom in Crisis’

ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ว่าหนังสือ ‘A Kingdom in Crisis’ เป็นสิ่งพิมพ์ที่เป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่น หรือแสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือจะกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

อาศัยอำนาจตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 จึงห้ามสั่งเข้าหรือนำเข้าหนังสือ ‘A Kingdom in Crisis’ เพื่อเผยแพร่ในราชอาณาจักร ผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งให้ริบและทำลายซึ่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊ค TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: