ห้ามเข้า8สถานที่ราชการ ต้องออกจาก7พื้นที่ชุมนุม

12 ม.ค. 2557 | อ่านแล้ว 478 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ รองโฆษกศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร และพ.ต.ท.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกศอ.รส. ร่วมกันแถลงว่า เพื่อป้องกันปราบปราม ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ในพื้นที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดดังนี้ ข้อ 1.ห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดซึ่งมีพฤติการณ์อันอาจก่อนให้เกิดความไม่สงบหรือกระทำการยั่วยุ ปั่นป่วนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าหรือต้องออกจากบริเวณพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 1.แยกศาลาแดง 2.แยกปทุมวัน 3.แยกราชประสงค์ 4.แยกอโศก 5.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และถนนบริเวณโดยรอบ 6.แยกลาดพร้าว และ 7.ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่แยกคอกวัว ต่อเนื่องถนนราชดำเนินนอก ถึงแยกจปร. ทั้งนี้ให้รวมถึงพื้นที่บริเวณถนน ทางเท้า คูคลอง และพื้นที่สาธารณะ ต่อเนื่องไปอีกในรัศมี 50 เมตร

ข้อ 2.ห้ามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเข้า หรือต้องออกจากบริเวณพื้นที่ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 1.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 2.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ) 3.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (แจ้งวัฒนะ) 4.สถานีดาวเทียมไทยคม จ.นนทบุรี 5.สถานีให้บริการภาคพื้นดินไทยคม ลาดหลุมแก้ว 6.บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการอินเทอร์เน็ต ฝ่ายสื่อสารข้อมูล (บางรัก) 7.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 8.สโมสรตำรวจ ทั้งนี้ให้รวมถึงพื้นที่บริเวณถนน ทางเท้า คูคลอง และพื้นที่สาธารณะ ต่อเนื่องไปอีกในรัศมี 50 เมตร

ข้อ 3.ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือใช้ยานพาหนะในเส้นทางตามข้อ 1 เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ข้อ 4.ให้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรหรือเทียบเท่าเป็นผู้ดำเนินการตามประกาศนี้ ข้อ 5.ประกาศกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ