กกต.ชี้6ข้อเลื่อนเลือกตั้ง แนะขอพรฎ.เลือกตั้งใหม่

11 ม.ค. 2557 | อ่านแล้ว 516 ครั้ง

วันที่ 10 ม.ค.นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านบริหารงานเลือกตั้ง เปิดเผยภายหลังการประชุมกกต.ว่า ที่ประชุมกกต.มีมติทำหนังสือเสนอไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้พิจารณาออกพระราชกฤษกีกากำหนดการเลือกตั้งใหม่ โดยให้มีการปรึกษาหารือกับพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวันเลือกตั้งที่เหมาะสม โดยมีเหตุผลสำคัญ 6 ประการ คือ

1.กรณีที่ 28 เขตเลือกตั้งใน 8 จังหวัด ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเลย หากเลือกตั้งไปและประกาศผลการเลือกตั้ง ก็มีส.ส.ไม่ถึงร้อยละ 95 ที่กฎหมายกำหนดว่า จะทำให้สามารถเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้

2.ขณะนี้มี 22 เขตเลือกตั้ง ที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เพียงคนเดียว การเลือกตั้ง 2 ก.พ. ผู้สมัครในเขตดังกล่าวอาจได้คะแนนเสียงไม่ถึงร้อยละ 20 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตนั้น จึงอาจต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่อีกหลายครั้งซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ

3.สถานการณ์ขัดขวางการเลือกตั้งมีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้น

4.การหากรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ถือเป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่ง โดยกกต.ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการต่าง ๆ ในการสนับสนุนกำลังคนและสถานที่ ซึ่งคาดว่าจะขาดกรรมการประจำหน่วยอีกเป็นแสนคน ซึ่งจะกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง

5.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือมาขอให้กกต.พิจารณาทบทวนการจัดการเลือกตั้ง วันที่ 2 ก.พ. โดยเกรงว่า หากเดินหน้าจะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ 3,885 ล้านบาท

6.การเลือกตั้งในสภาพการที่ 28 เขตเลือกตั้งของภาคใต้ ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น อาจทำให้การเลือกตั้ง ในวันที่ 2 ก.พ.ถูกตีความว่า ไม่ได้เป็นการเลือกตั้งทั่วไป และอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 ที่กำหนดให้วันเลือกตั้งต้องเป็นวันเดียวทั่วราชอาณาจักร ซึ่งหลังการเลือกตั้งอาจมีผู้ฟ้องร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ และทำให้งบประมาณที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสูญเปล่า

นายสมชัยกล่าวด้วยว่า เราเห็นว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการคนที่ 1 ตามพ.ร.ฎ.ยุบสภา และให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. และประธาน กกต.เป็นผู้รักษาการคนที่ 2 ดังนั้นกกต.ก็ขอใช้สิทธิแสดงจุดยืนนี้ไปยังรัฐบาล ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดยืนอีกครั้งหนึ่งที่คิดว่ารัฐบาลน่าจะรับฟัง เพราะไม่ใช่การคาดการณ์ แต่อยู่บนพื้นฐานที่ว่ามันมีพัฒนาการของสถานการณ์ที่ทำให้เห็นชัดว่าจะมีปัญหาอะไรบ้างเกิดขึ้นหากยังเดินหน้าจัดการเลือกตั้ง 2 ก.พ.ต่อไป เช่นตอนนี้แน่นอนแล้วว่า ใน 28 เขตเลือกตั้งไม่มีผู้สมัคร เลือกตั้งไปก็เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง แต่หากรัฐบาลยังคงยืนในจุดยืนเดิม จะให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. กกต.ก็เดินหน้าจัดการเลือกตั้งต่อไป

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ