ทหารเข้ายุติกิจกรรม-รวบแกนนำ ‘เดินก้าวแลก’

TCIJ 9 พ.ย. 2557 | อ่านแล้ว 823 ครั้ง

ฝ่ายความมั่นคงเข้ายุติกิจกรรมและจับแกนนำ ‘เดินก้าวแลก’ หลังชาวบ้าน องค์กรเอกชน นักวิชาการ กว่า 200 คน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อการปฏิรูปที่ดินจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพฯ ภายหลังได้ปล่อยตัว หลังกลุ่มชาวบ้านยอมยุติกิจกรรมและยื่นหนังสือต่อ รมว.ทรัพยากรฯ ขอให้ทบทวนยกเลิกแผนบทฯ ป่าไม้

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557  รายงานจากสำนักข่าวคนชายข่าว คนชายขอบ ระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 09 .00 น. ที่วัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านจากเครือข่ายต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทป่าไม้และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนที่ดินทำกิน นักวิชาการ นักศึกษา จาก 8 จังหวัดภาคเหนือแและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน เช่น สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) จำนวนประมาณ 200 คนได้รวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ก่อนออกเดินรณรงค์เพื่อการปฏิรูปที่ดินและทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนภายใต้กิจกรรมชื่อว่า ‘เดิน ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย’

นายดิเรก กองเงิน ตัวแทนภาคประชาชน กล่าวว่า ปี 2557 นี้ ครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้ง ‘สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย’ เครือข่ายเกษตร ชาวนา ชาวไร่ ขอน้อมรำลึก สดุดีและสืบสานประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนและเหล่าผู้นำที่ล่วงลับ โดยนับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งที่ 64/2557 และแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั้น นอกจากปัญหาที่ดินของเกษตรจะไม่ได้รับการแก้ไขแล้ว ในทางกลับกันคำสั่งและแผนแม่บทดังกล่าว ยังก่อให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรและผู้ยากจนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น สกน. จึงจัดกิจกรรม ‘ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย’ ขึ้น โดยมีเป้าหมาย ‘หยุด 1+4’ คือ หยุดแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติกฎหมาย 4 ฉบับ เพื่อการปฏิรูปที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติภาษที่ดินอัตราก้าวหน้า, ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน, ร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร ในรูปแบบโฉนดชุมชน และร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม

นายดิเรก กล่าวต่อว่า ตามที่ คสช. ออกคำสั่งที่ 64/2557 เรื่องการปราบปรามการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยมอบหมายให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน. ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุกป่า โดย คสช. มีเจตนารมณ์ที่จะปราบปรามนายทุน ผู้มีอิทธิพล และขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ มีคำสั่งที่ 66/2557 ซึ่งเน้นย้ำว่าการดำเนินการต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้นๆ ก่อนคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ แต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังคำสั่งประกาศใช้กลับพบว่าได้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติการโดยไม่แยกแยะว่าเป็นนายทุน ผู้มีอิทธิพล หรือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่มาก่อน ตลอดจนได้มีเจ้าหน้าที่บางส่วนอ้างคำสั่งดังกล่าวไปข่มขู่ คุกคาม ทำให้เกิดความวิตกกังวลและหวาดกลัว จนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

“อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 มีการประกาศใช้แผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายคือการเพิ่มพื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์ให้ได้ 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศ โดยใช้คำว่าการทวงคืนผืนป่า ซึ่งเป็นที่ดินและที่อยู่อาศัยของคนจน”

รวบตัว ประภาส ปิ่นตบแต่ง ขอยุติกิจกรรม

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมประมาณเวลา 10.10 น. ทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจำนวนมากได้กระจายตัวที่วัดสวนดอก พร้อมทั้งยื่นคำขาดต่อแกนนำให้ยุติกิจกรรมเดิน ก้าว แลก หากยังเดินหน้าต่อแกนนำจะต้องไปรายงานตัวในค่ายทหาร ทั้งนี้เวลาประมาณ 10.30 น. เจ้าหน้าที่ทหารได้เชิญแกนนำคือ นายประยงค์ ดอกลำไย และพวกอีก 2 คนไปเจรจาอีกครั้งเพื่อขอให้ยุติกิจกรรม

ขณะที่เพจ พลิกฟื้นผืนดินไทย รายงานสถานการณ์ความคืบหน้ากลุ่มกิจกรรมเดินก้าวแรก ระบุว่า ขณะกลุ่มกิจจกรรมออกเดินได้เพียง 50 เมตร ทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่กระจายกำลังโดยรอบวัดสวนดอกได้เข้าจับกุมผู้ร่วมกิจกรรม ได้แก่ ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง และชาวบ้านอีก 3 คน หลังออกเดินเป็นชุดที่ 2 และได้ปล่อยตัวในภายหลัง เมื่อเวลา 13.00น หลังกลุ่มกิจจกรรมยอมรับเงื่อนไขยุติการหยุดเดิน พร้อมทั้งประสานงานไปยัง มล.ปนัดดา ดิศกุล รมว.สำนักนายกฯ และพล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอให้ทบทวนยกเลิกแผนบทฯ ป่าไม้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: