จี้บริษัททุ่งคำฯ ถอนฟ้องคดีให้สำเร็จเสร็จสิ้นก่อนขนย้ายแร่

8 ธ.ค. 2557


หลังเกิด กรณีความขัดแย้งและการขนแร่ เหมืองแร่ทองคำ จังหวัดเลย โดยระบุว่า สืบเนื่องจาก เช้าวันที่ 6 ธันวาคม 2557 ณ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย พนักงานเหมืองของบริษัททุ่งคำประมาณ 10 คน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารประมาณ 6 นายเข้าไปยังบริเวณซากกำแพง ที่ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดได้สร้างเพื่อป้องกันการขนแร่ผ่านถนนสาธารณะของชุมชน ซึ่งกำแพงดังกล่าวถูกทำลายไปพร้อมกับการขนแร่เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา แต่ยังเหลือซากบางส่วนอยู่

7.00 น. การรื้อซากกำแพงเริ่มต้นขึ้น ... ชาวบ้านบางส่วนนั่งดูเหตุการณ์ มีการต่อว่าด้วยความโมโหบ้าง และบางส่วนนั่งร้องไห้ เนื่องจากกำแพงดังกล่าวเป็นเหมือนสัญลักษ์ยืนยันสิทธิชุมชนของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด  แต่ชาวบ้านไม่สามารถทำอะไรได้เพราะกลัวเจ้าหน้าที่

ต่อมา 9.30 น. ตัวแทนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดฯ ยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติการ หนังสือลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์) และ พล.ต.เภลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ เรื่องการ "ถอนฟ้องคดีให้สำเร็จเสร็จสิ้นก่อนขนย้ายแร่" ตามที่ระบุในหมายเหตุบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างบริษัททุ่งคำและชาวบ้าน ซึ่งมีการลงลายมือชื่อกำกับโดยผู้ว่าฯ และ พล.ต.เถลิงศักดิ์

ต่อมา"กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดฯ"​ ออกแถลงการต่อสาธารณะ "ต้องถอนฟ้องคดีให้สำเร็จเสร็จสิ้นก่อนขนย้ายแร่" มีเนื้อหาระบุว่า  จากการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัท ทุ่งคำ จำกัด กับ ชาวบ้านกลุ่มรักษ์บ้านเกิด ณ ศาลากลางจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นั้น ในหมายเหตุท้ายบันทึกข้อตกลงฯ ที่ลงลายมือชื่อกำกับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและ พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ว่าให้บริษัทถอนฟ้องแก่ชาวบ้านทั้งสิ้น 8 คดี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 จึงมีความหมายว่าบริษัทจะต้องดำเนินการถอนฟ้องคดีทั้งหมดให้สำเร็จเสร็จสิ้นหรือให้ผลแห่งการถอนฟ้องคดีสมบูรณ์เสียก่อนจึงจะดำเนินการขนย้ายแร่ได้ มิเช่นนั้น บันทึกข้อตกลงฯ จะเป็นหลักประกันด้านเดียวให้บริษัทขนย้ายแร่ออกไปได้ แต่ไม่เป็นหลักประกันในการถอนฟ้องคดีที่มีผลสมบูรณ์แก่ชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดแต่อย่างใด ซึ่งถือเสมือนว่าเป็นบันทึกข้อตกลงฯ หรือสัญญาที่ไม่ชอบธรรมด้วยประการทั้งปวง

กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดจึงประกาศให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน ว่าก่อนที่บริษัทจะเข้ามาขนย้ายแร่ในวันที่ 8 และ 9ธันวาคม 2557 ตามที่ได้ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฯ จะต้องดำเนินการถอนฟ้องคดีทั้งสิ้น 8 คดี แก่ชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด ตามความเห็นเป็นหมายเหตุของผู้ลงลายมือชื่อ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและ พล.ต.เถลิงศักดิ์ พูลสวรรณ ในตอนท้ายบันทึกข้อตกลงฯ ให้สำเร็จเสร็จสิ้นหรือมีผลสมบูรณ์เสียก่อน ลงชื่อโดย กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

http://www.facebook.com/tcijth

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ