โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกม.

7 ก.ค. 2557 | อ่านแล้ว 1590 ครั้ง


โดยประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีการโฆษณาผิดกฎหมายมากที่สุดคือ เครื่องสำอาง จำนวน 3,322 ราย รองลงมาคือ อาหาร จำนวน 2,999 ราย ส่วนประเภทสื่อที่มีการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายมากที่สุดคือ นิตยสาร จำนวน 3,520 ราย รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ จำนวน 2,119 ราย

ทั้งนี้ มีการร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 1,236 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารสูงถึงร้อยละ 47.09 โดยประเด็นที่มีการร้องเรียนเข้ามามาก คือ

- การโฆษณาอาหาร เกินจริง / ไม่ได้ขออนุญาต, การขายยาโดยไม่ขออนุญาต / ขายยาโดยไม่มีเภสัชกร / ขายยาหมดอายุ ยาชุด, ฉลากอาหาร ไม่ระบุวันเดือนปีผลิตหรือหมดอายุ ไม่มีเลขสารบบอาหาร

- การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ไม่ได้ขออนุญาต

- การโฆษณายา เกินจริง / ไม่ได้ขออนุญาต

ช่องทางที่มีการร้องเรียนมากที่สุดคือ โทรศัพท์ ร้อยละ 42.72 รองลงมาคือ จดหมาย/หนังสือ ร้อยละ 35.11, อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 12.46, มาเอง ร้อยละ 7.93, ตู้ ปณ. 1556 ร้อยละ 1.46 และโทรสาร ร้อยละ 0.32

ประเด็นที่มีการร้องเรียนสูง 10 อันดับแรก ได้แก่

หมายเหตุ 1.การขายยา หมายถึง การขายยาของร้ายขายยา รวมทั้ง การขายยาของแผงขายยาสมุนไพร รถเร่ ร้านชำ มินิมาร์ท และห้างสรรพสินค้าด้วย

2.ฉลากอาหาร หมายถึง ฉลากอาหารทุกประเภท ยกเว้น น้ำดื่ม

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

- จัดเป็นอาหารที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามหลักปกติเพื่อเสริมสารบางอย่าง

- มีจุดมุ่งหมายสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ มิใช่สำหรับผู้ปวย เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

- ไม่ทำให้เข้าใจว่ารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพียงอย่างเดียวจะทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นได้ ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 1.ต้องบริโภคอาหารหลักให้ครบถ้วน 2.ออกกำลังกายและมีการพักผ่อนที่เหมาะสม

- รูปลักษณ์ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ยา แต่ "ไม่ใช่ยา"

- ห้ามโฆษณาเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจผิดว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษา ป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยใดๆ

- ไม่อนุญาตให้กล่าวอ้างหรือรับรองคุณภาพคุณประโยชน์โดยบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานใดๆ

- เอกสารวิชาการ บทความ หรือคอลัมน์สุขภาพที่ระบุว่าสารที่สกัดจากธรรมชาติช่วยรักษาโรค แท้จริงแล้วปริมาณสารที่ออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ยังมีปริมาณไม่ถึงขนาดที่ใช้ในการป้องกัน บำบัด หรือรักษาโรคได้

*****************************

ที่มา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ขอบคุณรูปภาพจาก http://www.shopsonice.com/

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ