การบินไทยรับมือ‘อีโบลา’ ทั้งบนเครื่อง-ภาคพื้นดิน

4 ส.ค. 2557 | อ่านแล้ว 529 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม น.ต.พงศ์ภีระ ไพศาลกุลวงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน การบินไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวการแพร่ระบาดของโรคไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกา ได้แก่ ประเทศกินี เซียร์ราลีโอน และไลบีเรีย แต่การบินไทยทำการบินไปยังโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพียงจุดบินเดียว โดยบินสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน และไม่มีเที่ยวบินไปยังประเทศกินี เซียร์ราลีโอน ไลบีเรีย ซึ่งขณะนี้ประเทศไทย ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยด้วยโรคอีโบลา

อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มความมั่นใจของผู้โดยสาร การบินไทยจึงกำหนดมาตรการป้องกันการระบาด โดยคำนึงถึงการให้บริการทั้งบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน รวมถึงความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งมาตรการต่างๆ จะใกล้เคียงกับที่เคยใช้ปฏิบัติในคราวที่เกิดโรคระบาดซาร์ส เมื่อปี พ.ศ.2546 และโรคระบาดไข้หวัดนกในปี พ.ศ.2547 ซึ่งได้ผลดีและได้รับการชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันต่าง ๆ ดังนี้

1.มาตรการคัดกรองในการตรวจรับผู้โดยสารและการบริการลูกค้าภาคพื้น อาทิ การสังเกตอาการผู้โดยสารก่อนการเช็กอิน หากจำเป็นผู้โดยสารต้องมีใบรับรองแพทย์

2.มาตรการในการให้บริการบนเครื่องบิน อาทิ การเฝ้าระวัง สังเกตอาการของผู้โดยสารในระหว่างการเดินทาง

3.มาตรการในการจัดเตรียมอากาศยานและฆ่าเชื้อโรค อาทิ การพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในอากาศยานในระหว่างจอดที่สนามบิน

4.มาตรการในการทำความสะอาดภายในอากาศยาน อาทิ การทำ Deep Cleaning และเพิ่มการทำความสะอาด 36 จุดสัมผัสภายในห้องโดยสาร

5.มาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของพนักงาน อาทิ การมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ประจำเครื่องบิน และการให้ความรู้ในการป้องกันสุขภาพแก่พนักงาน

6.มาตรการด้านการรับขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ อาทิ เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยง

7.มาตรการด้านโภชนาการ อาทิ การคัดเลือกวัตถุดิบและวิธีการปรุงอาหารที่สะอาดได้มาตรฐานและไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นพาหะของโรค

อย่างไรก็ตาม การบินไทยได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

www.facebook.com/tcijthai

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ