ร้องสตง.สอบกองสลาก หวั่นเงินบริจาคไม่โปร่งใส

TCIJ 3 ก.ค. 2557 | อ่านแล้ว 777 ครั้ง

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาล เดินหน้าตรวจสอบกองสลากต่อเนื่อง หลังกดดันบอร์ดลาออก เปิดทางปฏิรูปสำนักงานสลากฯ ล่าสุด เข้าร้อง สตง. ตรวจสอบการใช้งบประมาณและรณรงค์ล่ารายชื่อประชาชนหนุนปฏิรูปกองสลาก

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 นายธนากร คมกฤส ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายกว่า 30 คน เข้าพบน.ส.ประพีร์ อังกินันทน์ รักษาราชการผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เรียกร้องให้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายการเมืองขาดหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ โดยเฉพาะอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นายธนากร กล่าวว่า จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสลากฯ พบข้อสังเกตที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอนุมัติใช้เงินของกองสลากฯ อยู่ 3 ประการ

ประการแรก คือ กองสลากไม่มีข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินบริจาคหรือสนับสนุนจากกองสลากเลย ฉะนั้น จึงเป็นช่องโหว่ให้ผู้ขอเงินจากกองสลากจะเป็นใครก็ได้ ทั้งบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ

ประการที่ 2 กองสลากไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะถึงชื่อหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่ได้รับเงิน รวมถึงวงเงินและระยะเวลาที่ได้รับ ซึ่งต่างจากในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ซึ่งมีองค์กรทำหน้าที่จัดสรรเงินจากการขายสลากให้องค์กรสาธารณะประโยชน์ต่างๆ และประกาศรายละเอียดของผู้รับเงินทางเว็บไซต์เป็นประจำ
ประการสุดท้าย พบว่า ที่ผ่านมากองสลากไม่มีกระบวนการตรวจสอบการใช้เงินของผู้รับเงินว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอมาหรือไม่ รวมทั้งการประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมตามโครงการที่ขอมาเพิ่งปรากฎเมื่อเดือนตุลาคม 2554 เท่านั้น

ทั้งนี้น.ส.พวงชมนาถ จริยะจินดา รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้รับเรื่องแทน ได้กล่าวภายหลังรับเรื่องจากเครือข่ายฯ ว่า ทาง สตง. จะรับไว้พิจารณา เพราะเรื่องปัญหาสลากถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความสำคัญ และหลังจากนี้จะเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพื่อพิจารณาเรียกตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และหากพบว่ามีหลักฐานชี้มูลความผิด จะส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยคาดว่าจะมีความคืบหน้าภายใน 1 เดือนจากนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ