ผลการใช้ฉลากสีสัญญาณคุมขนมเด็ก

2 พ.ค. 2557 | อ่านแล้ว 4378 ครั้ง


จากแนวคิดในการเตือนผู้บริโภคก่อนซื้อให้รับรู้ถึงโภชนาการที่ควรได้รับต่อวันด้วยสีสัญญาณจราจรเนื่องจากมีเด็กจำนวนมากที่ไม่เข้าใจรายละเอียดบนฉลากโภชนาการแบบเดิม

โครงการการศึกษาเบื้องต้นในการทดลองปฏิบัติการใช้ฉลากโภชนาการแบบสีสัญญาณไฟจราจรในโรงเรียนต้นแบบด้านฉลากอาหารที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค โดยนายพงษ์ภัทร หงส์สุขสวัสดิ์ อนุกรรมการด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 สิงหาคม 2556 มีโรงเรียนเป้าหมาย 3 แห่งได้แก่ โรงเรียนวัดแก่นจันทร์ โรงเรียนถาวรานุกูล โรงเรียนถาวรวิทยา

ผลการศึกษา

โรงเรียนถาวรวิทยา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลพื้นฐาน

- เป็นโรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชน
- เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- มีร้านค้าที่โรงเรียนเป็นคนขายเอง
- มีผู้บริหารและครูพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงาน

ผลการสำรวจปริมาณการเปลี่ยนแปลงของยอดขายขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน

ผลการสำรวจปริมาณการเปลี่ยนแปลงในการบริโภคขนมขบเคี้ยวของนักเรียน

โรงเรียนถาวรานุกูล อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลพื้นฐาน

- เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- มีร้านค้าที่ขายขนมแบบพันธสัญญา
- มีชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
- มีชมรม อย. น้อย
- เป็นเครือข่ายเยาวชนของศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงครามที่เคยร่วมรณรงค์ผลักดันฉลากโภชนาการแบบสีสัญญาณไฟจราจร

ผลการสำรวจปริมาณการเปลี่ยนแปลงของยอดขายขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน

ผลการสำรวจปริมาณการเปลี่ยนแปลงในการบริโภคขนมขบเคี้ยวของนักเรียน

โรงเรียนวัดแก่นจันทร์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ข้อมูลพื้นฐาน

- เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา
- ไม่มีร้านค้าในโรงเรียนแต่มีร้านค้านอกโรงเรียน
- มีผู้บริหารและครูที่พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงาน

ผลการสำรวจปริมาณการเปลี่ยนแปลงของยอดขายขนมขบเคี้ยวในโรงเรียน

ผลการสำรวจปริมาณการเปลี่ยนแปลงในการบริโภคขนมขบเคี้ยวของนักเรียน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง คลิก พบขนมหน้าร.ร.ใช้อย.ปลอมถึง90ชนิด หนุนใช้สีสัญญาณจราจร-ลดเด็กบริโภค

*****************************

ที่มา : ซีพี อินเตอร์เทรด

โครงการการศึกษาเบื้องต้นในการทดลองปฏิบัติการใช้ฉลากโภชนาการแบบสีสัญญาณไฟจราจรในโรงเรียนต้นแบบด้านฉลากอาหารที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค โดยนายพงษ์ภัทร หงส์สุขสวัสดิ์ อนุกรรมการด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ขอบคุณรูปภาพจาก http://jokerprincessp.wordpress.com/

อ่านข่าวเพิ่มเติม

พบขนมหน้าร.ร.ใช้อย.ปลอมถึง90ชนิด หนุนใช้สีสัญญาณจราจร-ลดเด็กบริโภค

http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=4171

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: