เปิดเวทีเยาวชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย และจัดทำรัฐธรรมนูญเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

2 ธ.ค. 2557 | อ่านแล้ว 693 ครั้ง

นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนเยาวชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย และจัดทำรัฐธรรมนูญเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ในกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงถึงการจัดเวทีรับฟังความเห็นเยาวชนต่อประเด็นปฏิรูปและร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประเทศไทย ใน 2 รูปแบบ คือ 1.การส่งความเห็นผ่านทาง ตู้ ปณ.11 ปณฝ.รัฐสภา กทม. รหัสไปรษณีย์ 10305 และทางอีเมล์ young.opinion@parliament.go.th

 

และ 2.ผ่านการจัดเวทีรับฟังความเห็นใน 8 เวที 4 ภูมิภาค อาทิ จ.เชียงใหม่, จ.พิษณุโลก, กทม.ซึ่งจะเริ่มจัดตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป สำหรับการทำงานของเวทีรับฟังความเห็นนั้นได้มีเครือข่ายการศึกษาและกลุ่มเอ็นจีโอ ร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งการจัดเวทีดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ตนมองว่าการจัดเวทีดังกล่าวจะใช้งบประมาณไม่มาก เพราะทางสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียนในระบบ และนอกระบบ มีศักยภาพในการจัดงานดังกล่าวอยู่แล้ว ส่วนประเด็นรับฟังความเห็นนั้นมีโจทย์ คือ “อยากเห็นอนาคตประเทศไทยและรัฐธรรมนูญของไทย ในอีก 20 ปีเป็นอย่างไร” แต่ไม่มีกรอบคำถาม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ถือเป็นอนาคตของชาติได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ และเมื่อเยาวชนได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่แล้วทางคณะอนุ กมธ.ฯ จะประมวลความเห็นเพื่อส่งต่อไปยังคณะทำงานปฏิรูปด้านที่เกี่ยวข้องและคณะยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไปเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย และจัดทำรัฐธรรมนูญเพื่ออนาคตที่ดีกว่า ในกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงถึงการจัดเวทีรับฟังความเห็นเยาวชนต่อประเด็นปฏิรูปและร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประเทศไทย ใน 2 รูปแบบ คือ 1.การส่งความเห็นผ่านทาง ตู้ ปณ.11 ปณฝ.รัฐสภา กทม. รหัสไปรษณีย์ 10305 และทางอีเมล์ young.opinion@parliament.go.th

 

และ 2.ผ่านการจัดเวทีรับฟังความเห็นใน 8 เวที 4 ภูมิภาค อาทิ จ.เชียงใหม่, จ.พิษณุโลก, กทม.ซึ่งจะเริ่มจัดตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป สำหรับการทำงานของเวทีรับฟังความเห็นนั้นได้มีเครือข่ายการศึกษาและกลุ่มเอ็นจีโอ ร่วมเป็นคณะทำงาน ซึ่งการจัดเวทีดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ตนมองว่าการจัดเวทีดังกล่าวจะใช้งบประมาณไม่มาก เพราะทางสถาบันการศึกษา เช่น โรงเรียนในระบบ และนอกระบบ มีศักยภาพในการจัดงานดังกล่าวอยู่แล้ว ส่วนประเด็นรับฟังความเห็นนั้นมีโจทย์ คือ “อยากเห็นอนาคตประเทศไทยและรัฐธรรมนูญของไทย ในอีก 20 ปีเป็นอย่างไร” แต่ไม่มีกรอบคำถาม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ถือเป็นอนาคตของชาติได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ และเมื่อเยาวชนได้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่แล้วทางคณะอนุ กมธ.ฯ จะประมวลความเห็นเพื่อส่งต่อไปยังคณะทำงานปฏิรูปด้านที่เกี่ยวข้องและคณะยกร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์

http://www.facebook.com/tcijth

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: